Omien mielenkiinnon kohteiden ja opiskelijaelämän yhdistäminen

Opiskeluissa jaksaminen vaatii sen, että muistaa ottaa itselleen tarvitsemansa vapaa-ajan. On tärkeää tehdä vapaa-ajallaan itselleen mielekkäitä asioita. Se tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista arjessa. Vapaa-ajalla muihin aktiviteetteihin keskittyminen tasapainottaa opiskelijan elämää, koska aikaa voi kulua runsaasti luennoilla istumiseen, esseiden kirjoittamiseen ja muuhun opiskeluun. Monesti kuulee sanottavan, että on suotavaa erottaa vapaa-aika ja opiskelu selkeästi toisistaan, jotta vapaa-aika todella tuntuu vapaalta ajalta ja takaa tällöin vapaan ajan hyödyt, kuten rentoutumisen ja hetkellisen irrottautumisen arjen puurtamisesta.

On aivan totta, että jokainen tarvitsee vapaa-aikaa palautuakseen. Vapaa-ajan harrastukset halutaan usein pitää erillään arjen velvollisuuksista, kuten opiskelusta. On kuitenkin myös täysin mahdollista ja hyväksyttävää yhdistää nämä kaksi asiaa. Omat vapaa-ajan aktiviteetit voi yhdistää opiskeluun tai muuhun opiskelijatoimintaan. Omien mielenkiinnon kohteiden yhdistäminen opiskelutoimintaan nimittäin lisää motivaatiota ja intoa opiskelua kohtaan. Tällöin opiskelu ei alakaan niin helposti tuntua raskaalta tai pitkäveteiseltä.

Harrastuksen ja opiskelijaelämän yhdistämisen keinot

On olemassa hyvin monenlaisia keinoja näiden kahden elämän osa-alueen yhdistämiseksi ja yhdistämisen tuomien hyötyjen saavuttamiseksi. Tärkeää on löytää itselle sopivin keino. Selittämisen helpottamiseksi erottelen nyt harrastuksen ja opiskelun yhdistämisen kolmeen eri kategoriaan. Kategorioilla ei kuitenkaan itsessään ole merkitystä.

Kategoriat:

 1. Harrastuksen yhdistäminen opiskeluun,
 2. Harrastuksen yhdistäminen muuhun opiskelijatoimintaan ja
 3. Opiskelun yhdistäminen omaan harrastukseen.

Itse harrastan palindromimuotoisten runojen kirjoittamista. (Palindromi on merkkijono, jonka merkkien järjestys on etu- ja takaperin täysin sama. Tunnettu esimerkki on ‘saippakauppias’.) Palindromi kiinnostaa minua suuresti, ja tunnen valtavaa paloa aiheeseen. Sen lisäksi olen vuosia ollut kiinnostunut espanjan kielestä. Niinpä päätin yhdistää nämä kaksi suurinta mielenkiinnon kohdettani opiskeluun: tutkin ja vertailen suomen- ja espanjankielisiä palindromeja kandidaatintutkielmassani. Näin saan aivan konkreettisesti yhdistettyä harrastukseni ja sivuaineeni (espanja) pääaineeseeni (suomen kieli). Tämä on esimerkki oman harrastuksen yhdistämisestä opiskeluun.

Muita vinkkejä erityisesti kategorioiden kaksi ja kolme keinoista:

 • Jos olet kiinnostunut esimerkiksi kulttuurista tai julkaisujen tekemisestä sosiaaliseen mediaan, voit hakea ainejärjestösi kulttuuri- tai somevastaavaksi.
 • Jos hyvinvointi ja mielenterveys ovat sinulle tärkeitä asioita, voit liittyä mukaan esimerkiksi Mielen päällä -toimintaan.
 • Jos sinua kiinnostaa teatterin tekeminen, voit tutustua ja hypätä mukaan speksitoimintaan.
 • Jos harrastat urheilua, katso videoluentoja tai muita audiovisuaalisia kurssimateriaaleja juoksumatolta käsin.
 • Jos tykkäät ulkoilla, kuuntele opetuspodcasteja samalla.
 • Jos vietät paljon aikaa ystäviesi kanssa, ehdota, että käyttäisitte osan ajasta yhdessä opiskellen.

Ei ole merkitystä sillä, millä tavalla nämä kaksi suurta elämänaluetta yhdistää toisiinsa. Pääasia on, että löytää toimivan yhteyden oman mielenkiinnon kohteen ja opiskeluelämän välille. Silloin harrastaminen lisää opiskelumotivaatiota – ja toisin päin!

Harrastuksen ja opiskelijaelämän yhdistämisen hyödyt

Harrastusten ja muiden mielenkiinnon kohteiden yhdistäminen opiskeluun tai sen lomaan tuo mukanaan monenlaista hyötyä. Itse koen esimerkiksi stressaavani vähemmän, kun saan opiskellessa olla samalla itselle tärkeän harrastuksen parissa. Kun opiskeluun liittää jonkin toisen itseä kiinnostavan asian,

 • opiskelusta tulee mielekkäämpää,
 • motivaatio opiskeluun lisääntyy,
 • opiskelusta pystyy nauttimaan enemmän,
 • opiskelu ei ala niin helposti tuntua pitkäveteiseltä tai asialta, joka on vain pakko tehdä.

Listaa voisi jatkaa pitkään. Tärkeintä tässä kaikessa on kuitenkin se, että löytää itselleen sopivimman keinon elää omaa opiskeluarkea ja pitää samalla kiinni muista kiinnostuksen kohteista.

Kirjoittaja on vuoden 2022-2023 opiskelijalähettiläs, tutustu Marietteen.