Kaksi työntekijää materiaalitekniikan laboratoriossa.

Terveysteknologia kiinnostaa – miten valita sopiva koulutusohjelma?

Terveysteknologia tarjoaa innostavan ja merkityksellisen polun tulevaisuuden huipputekniikan parissa. Suomessa tämä ala kukoistaa voimakkaasti, ja sen rooli korostuu entisestään väestön ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa. Terveysteknologia on myös kasvava korkean teknologian vientiala, joka tuo Suomeen vientituloja hyvinvoinnin kasvattamiseksi. 

Opiskellessasi terveysteknologiaa voit olla osa innovatiivisten ratkaisujen kehitystä, jotka mahdollistavat paremman hoidon potilaille, tukevat terveydenhuollon ammattilaisia ja lisäävät suomalaisten hyvinvointia – sekä edistävät kestävää kehitystä!

Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa on tarjolla erilaisia alaan liittyviä suuntautumisvaihtoehtoja: lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia, biotekniset järjestelmät sekä materiaalitekniikka. Nämä eri suuntautumisvaihtoehdot avaavat monipuolisia urapolkuja terveydenhuollon teknologian parissa. Mihin eri opintolinjat keskittyvät ja miten ne eroavat toisistaan?

Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia

Lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian kandidaatti- ja diplomi-insinööriopinnot keskittyvät kliinisten ja hyvinvoinnin mittausjärjestelmien teknologiaan. Opiskelijat voivat erikoistua terveysteknologiaan, lääketieteelliseen kuvantamiseen tai neurokuvantamiseen.

Terveysteknologia painottuu kliinisten ja hyvinvointia mittaavien lääketieteellisten järjestelmien teknologiaan mukaan lukien sovellusten vaatima signaalinkäsittely, ohjelmointiosaaminen, koneoppimiseen perustuva data-analytiikka sekä internet-of-things-pohjaiset järjestelmät.

Lääketieteellinen kuvantaminen on nopeasti kehittyvä ala, jonka tarkoituksena on ymmärtää biologiaa ja lääketiedettä kuvantamisen avulla. Biolääketieteellinen kuvantaminen kattaa useita eri kuvantamismenetelmiä valo- ja elektronimikroskopiasta lääketieteelliseen kuvantamiseen kuten PET kuvantaminen.

Neurokuvantamisen opinnoissa keskitytään ihmisen aivotoimintaan, ei-invasiivisiin kuvantamismenetelmiin, aivojen rakenteen sekä ihmisen kognitiivisen toiminnan ja suorituskyvyn ja käyttäytymisen mittaamiseen.

Biotekniset järjestelmät

Biotekniikan tutkinto-ohjelman bioteknisten järjestelmien DI-linjalla painotus on sellaisissa terveysteknologian sovelluksissa, joissa havainnoidaan molekyylejä näytteistä. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi sairaalalaboratorioiden testilaitteistot sekä kotona tehtävät koronavirus- ja raskaustestit, ja niitä kutsutaan in vitro diagnostisiksi testeiksi. Testejä voidaan käyttää sairauksien diagnostiikan lisäksi mm. sairauksien ja sairausriskin seulontaan tai hoitomenetelmien valintaan.

Bioteknisten järjestelmien DI-linjalla opit ymmärtämään, miten kehitetään uusia ja parempia testejä sairauksien diagnostiikkaan, miten testimenetelmissä tärkeitä kemiallisia reaktioita hallitaan, miten testijärjestelmiä rakennetaan elektroniikkaa ja ohjelmointia hyödyntäen ja miten testeistä tehdään kaupallisia tuotteita. Tämä DI-tutkinto antaa erittäin hyvät valmiudet työllistyä yrityksiin in vitro -diagnostiikan alalla, joka on erityisen vahvasti kasvava terveysteknologian sektori.

Terveysteknologian materiaalit

Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelmassa voi DI-vaiheessa erikoistua terveysteknologian materiaaleihin. DI-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden sukeltaa syvemmälle ihmisen kehon ja materiaalien maailmaan. Ohjelma keskittyy erityisesti siihen, miten erilaiset materiaalit voivat toimia saumattomasti yhdessä ihmiskehon kanssa – oli kyse sitten implanttien, hammasmateriaalien tai mittalaitteiden kehittämisestä.

Materiaalien biologinen yhteensopivuus on avainasemassa terveysteknologian kehityksessä. Aikaisemmin lääkärit ovat hyödyntäneet mitä erilaisimpia materiaaleja, kuten makkarankuorta dialyysikalvona tai ikkunamuovia silmän sisäisissä linsseissä. Nykypäivänä pyrimme kehittämään materiaaleja, jotka eivät ainoastaan ole “biosiedettyjä”, vaan myös todella yhteensopivia biologisen ympäristömme kanssa.

Materiaalitekniikan kanditutkinto antaa työkalut ymmärtää materiaaleja perusteellisesti, ja terveysteknologian materiaalien DI-ohjelmassa pääset syventymään erilaisten materiaalien yhteensopivuuteen ihmiskehon kanssa. Ohjelman kautta valmistut huippuosaajaksi, joka työskentelee materiaalien asiantuntijana kehittäen innovatiivisia ratkaisuja sairauksien diagnosointiin, hoitoon, ja ennaltaehkäisyyn sekä elämänlaadun parantamiseen.

Tule mukaan luomaan tulevaisuuden terveysteknologiaa! Kevään toinen yhteishaku on 13.3.2024 klo 8.00 – 27.3.2024 klo 15.00.
> Lue lisää hakemisesta, hakukelpoisuudesta ja valintakokeista

> Opiskele diplomi-insinööriksi Turun yliopistossa

Kirjoittajina ovat materiaalitekniikan apulaisprofesori Emilia Peltola, biotekniikan apulaisprofessori Saara Wittfooth ja terveysteknologian professori Pasi Liljeberg.