Automaatiotekniikan opiskelija koneen ääressä Turun yliopistossa.

Uusi automaatiotekniikan koulutus tarjoaa mielenkiintoisia työllistymispolkuja

Tahdotko työskennellä asiantuntijatehtävissä, joilla on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen? Oletko kiinnostunut moderneista digitaalisista työkaluista, automatisoidusta tuotannosta ja sen ohjaamisesta sekä älykkäistä teknologiatuotteista?

Turun yliopiston tekniikan koulutustarjonta laajenee syksyllä 2023 kattamaan myös sähkö- ja automaatiotekniikan. Uudessa diplomi-insinöörin koulutusohjelmassa korostuu automaatiotekniikan osaaminen, jonka merkitys tekniikassa ja taloudessa kasvaa koko ajan. Koulutukseen voi hakea ensimmäistä kertaa yhteishaussa 15.-30.3.2023.

Automaatiotekniikka on yksi tämän päivän nopeimmin kehittyvistä teknologian aloista, joka koostuu erilaisista menetelmistä ja tekniikoista, joiden tavoitteena on helpottaa ihmisten työtä ja tehdä prosesseista tehokkaampia ja nopeampia. Automaatiotekniikka sijoittuu vahvasti tietotekniikan ja konetekniikan rajapintaan.

Missä automaatio sitten erityisesti näkyy yhteiskunnassamme? Esimerkiksi kotien lämmitysjärjestelmissä, autojen ohjaustoiminnoissa, toimistoissa tietojen ja tietokantojen automaattisissa tallennusjärjestelmissä sekä suurissa teollisissa ympäristöissä, joissa automaatiotekniikan sovelluskohteita löytyy lähes kaikilta aloilta.

Automaatio on välttämätön teknologia kestävän tulevaisuuden luomisessa

Automaatiotekniikka on tärkeä osa tulevaisuuden teknologian kehitystä ja teollisuuden prosessien hallintaa, ja se onkin yritysten kilpailukyvyn kannalta hyvin merkittävä ala. Automaatiotekniikan avulla parannetaan työn tehokkuutta ja tuottavuutta, vähennetään virheitä ja parannetaan tuotannon laatua. Automaattisilla järjestelmillä voidaan mm. hallita laajoja prosessiketjuja ja varmistaa, että kaikki tapahtuu täsmällisesti ja tehokkaasti.

Uudessa diplomi-insinööriohjelmassa voi erikoistua joko teollisuuden automaatiojärjestelmiin tai älykkäisiin tuotejärjestelmiin. Perinteisen automaatio- ja konetekniikan osaamisen lisäksi ohjelmasta valmistuvat diplomi-insinöörit hallitsevat modernit robotiikan ja teollisuuden informaatiotekniikan työkalut. Nopeasti kehittyvän digitaaliteknologian mahdollistamalla älykkyydellä on yhä tärkeämpi rooli sekä valmistettavissa tuotteissa että moderneissa tuotantoprosesseissa. Uudet tuotantotekniikat, materiaalit ja teknologiset innovaatiot mahdollistavat paitsi ympäristöystävällisempien tuotteiden valmistuksen myös aikaisempaa ympäristöystävällisemmät valmistusprosessit.

Automaatiotekniikan osaajille on kysyntää erityisesti Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, sekä myös laajemmin Suomessa ja ulkomailla. Osaajia tarvitaan erityisesti meriteollisuuden, ajoneuvoteollisuuden, energiateollisuuden ja prosessiteollisuuden aloilla. Monet yritykset ovatkin tukeneet lahjoituksilla uuden koulutusohjelman perustamista, joten yritysyhteistyö eri muotoineen on vahvasti esillä jo opintojen alusta alkaen.

Tervetuloa teekkariksi Turun yliopistoon! Tutustu koulutusohjelmaan.

Kirjoittaja on Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan koulutuspäällikkö.