Opiskelija Fanny-Sofia studiossa keskustelee Jaakko Suomisen, Niina Käyhkön ja Tuulikki Mikkolan kanssa ura- ja koulutusmahdollisuuksista aloillaan.

Mietitkö uraa tai opiskelumahdollisuuksia yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa?

STUDYtalk-sarjassa keskustellaan, minkälaisia ura- ja koulutusmahdollisuuksia aloilla on tarjota. Tässä jaksossa näkökulmana on koulutus – ja urapolku yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa.

Opiskelijamme Fanny-Sofian jututettavana ovat maantieteen apulaisprofessori Niina Käyhkö, digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen ja kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden professori Tuulikki Mikkola.

Miten olette päätyneet oikeustieteen, maantieteen ja digitaalisen kulttuurin aloille?

Tuulikki: Päädyin lukion jälkeen oikeustieteelliseen, koska ajattelin että se avaa paljon mahdollisuuksia. Kirjoitettuani lisensiaatin työn Nottinghamin yliopistossa lähdin opiskelemaan oikeustieteen tohtoriksi, vaikka ajattelin että minusta ei ole akateemiselle uralle. Vuonna 2009 tulin valituksi vakituiseen työhön Lapin yliopistoon, josta siirryin Turkuun 2016.

Niina: Kiinnostuin maantieteelliseen heräsi lukion viimeisellä luokalla. Monen mutkan kautta päädyin tutkimaan kehittyviä maita. Nyt olen ollut Tansaniassa lähes 20 vuotta tutkimus- opetus- ja kehitystyötehtävissä, mutta aina Turun yliopiston ihmisenä.

Jaakko: En ole opiskellut itse digitaalista kulttuuria, koska opintojeni aikaan kyseistä oppiainetta ei ollut olemassa. Opiskelin historiaa, johon innosti inspiroiva historian opettaja. Tietojenkäsittelytiede kiinnosti, koska minulla oli vahva tietokoneharrastustausta. Halusin yhdistää nämä kaksi alaa toisiinsa. Lopulta päädyin digitaalisen kulttuurin lehtoriksi ja myöhemmin professoriksi.

Miten näillä aloilla voi osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen?

Tuulikki: Oikeustieteessä ensimmäisenä tulee mieleen yksilön oikeudet, eli se että ihminen saa oikeutta ja oikeussuojaa silloin kun hän niitä tarvitsee. Juristit osallistuvat paljon yhteiskunnalliseen keskusteluun ja nostavat esiin muutostarpeita ja niiden syitä.

Niina: Maantiede yhdistää tietoa yhteiskunnasta, luonnosta ja niiden vuorovaikutuksesta. Maapallon kestävyyshaaste on systeeminen haaste, eikä yhden sektorin ongelman ratkaiseminen riitä. Meidän pitää ratkaista ongelmia, joiden vuorovaikutus- ja syy-seuraussuhteet ovat monimutkaisia. Koulutamme myös aineenopettajia, joilla on suuri vaikutus lasten ja nuorten osaamiseen ja taitoihin.

Jaakko: Opettajien vaikutus tulevaisuuteemme on tosiaan merkittävä. Yliopistossa oppii kriittistä ajattelua. Digitaalisesta kulttuurista ja muista humanistisista aloista valmistuvien työtehtävät liittyvät usein viestintään organisaatioissa, yrityksissä, kunnissa, kaupungeissa, valtiolla, sekä kolmannen sektorin yhdistyksissä. Viestinnän merkitys vaikuttavuuden kannalta on suuri.

Opiskelija Fanny-Sofia keskustelee Jaakko Suomisen, Niina Käyhkön ja Tuulikki Mikkolan kanssa ura- ja koulutusmahdollisuuksista aloillaan.

Mitä vinkkejä teillä on antaa heille, jotka harkitsevat uraa oikeustieteen maantieteen ja digitaaliseen kulttuurin parissa?

Tuulikki: Oikeustieteistä kiinnostuneita neuvoisin pohtimaan, mitä konkreettisia työtehtäviä haluaa tehdä. Juridiikassa voi joutua kohtaamaan rajuja asioita. Lisäksi juridiikka on todella laaja alue. Ympäristö, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos ovat teemoja, joihin tarvitaan valtioiden välistä vuoropuhelua. Toiset oikeuden alueet ovat paljon suppeampia.

Niina: Ei ole olemassa yhdenlaista maantieteilijää. Jotkut ovat tutkijoita, jotka toimivat hyvin paikallisesti esimerkiksi vapaaehtoisjärjestössä. Toinen voi olla Suomen ulkoministeriön kehitystiimissä oleva maantieteilijä. Maantieteilijöitä yhdistää kiinnostus maapallon järjestelmään kokonaisuutena. Ajattelen, että meille opiskelemaan pyrkivän ei tarvitse stressata etukäteen sitä, mitä lopulta tulee tekemään työkseen.

Jaakko: Humanistisista aloista voi stereotyyppisesti ajatella, että heillä kaikilla on lyhyt matematiikka ja he kaikki ovat kiinnostuneita kielistä ja kulttuurista. Kielitaito ja kulttuurikiinnostus ovat toki tärkeitä, mutta voi olla myös matemaattista painotusta, ja se ei poissulje sitä, että humanistiset alat voisi olla oikea valinta.

Miksi hakea opiskelemaan oikeustiedettä, maantiedettä tai digitaalista kulttuuria Turun yliopistoon?

Tuulikki: Oikeustiede on kerta kaikkiaan siis kiinnostavaa ja siellä on kätkettynä paljon erilaisia tarinoita. Se on ihan loputon ja alati uudistuva maailma.

Niina: Maantieteessä voi päästä mielenkiintoisiin maailman paikkoihin joko fyysisesti tai virtuaalisesti. Jos kiinnostaa maailman kehitys ja siihen liittyvät kysymykset Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Euroopassa, kotona, Lapissa tai Turun saaristossa, niin maantiede tarjoaa tähän ikkunan.

Jaakko: Digitaalinen kulttuuri opettaa ymmärtämään maailmaa, joka on läpikotaisin digitalisoitunut. Kyse ei ole pelkästään teknisistä asioista, vaan meidän pitää ymmärtää minkälaisia erilaisia käyttötapoja syntyy ilman että niitä on etukäteen mietitty. Käyttötapoihin ei liity vain hauskuutta, vaan ne voivat olla myös vaarallisia, kuten vihapuhe.

Katso koko jakso videolta: