Pluri◦Deutsch-hankkeen kuvaus

Pluri◦Deutsch on Suomen yliopistoissa toimivien saksanopettajien yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tukea monikielisten kurssien kehitystyötä. Suomessa saksan kielellä on yhä vankka asema. Kun saksaa opiskellaan vieraana kielenä, se tapahtuu yleensä siinä vaiheessa, kun englannin ja ruotsin kieltä jo hallitaan. Näin ollen opiskelijoillemme saksan kieli on pääsääntöisesti kolmas tai neljäs vieras kieli. Koska heidän kielivarantonsa on jo näinkin laaja heidän opiskellessaan saksaa, on mielekästä suunnitella saksan opetus siten, että opiskelija pääsee hyödyntämään jo oppimiaan muita vieraita kieliä.

Myös arki-ja työelämässä saksaa käytetään yleisesti monikielisissä konteksteissa, tavanomaisesti englannin ja ruotsin rinnalla. Tätäkin tosiasiaa silmällä pitäen on tarkoituksenmukaista siirtyä eteenpäin

yksikielisyyden ihanteesta kieltenopetuksessa ja kehittää saksanopetusta monikielisen opiskelun näkökulmasta.

Hankkeen kesto: syyskuu 2018 –2020

Hankkeen tukijat: DAAD Bonn ja Emil Öhmann-säätiö