Teaching

Courses

R- Välimäki, ‘Johdatus esimodernin digitaaliseen tutkimukseen’, 5/10 ECTS. Online course, introduction to the study of premodern history and culture in digital era. University of Turku, Autum semester 2017.

Individual Lectures

R. Välimäki, ‘Tietokoneavusteinen tekijäntunnistus ja keskiajan tekijyys’. Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin. Turun yliopisto. 13.2.2018

R. Välimäki, ‘Tietokoneavusteinen tekijäntunnistus esimoderneista teksteistä’. Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin. Turun yliopisto, 24.1.2017