Inbjudan

Efter Uppsala, Oslo och Köpenhamn är det vår tur här i Finland att önska våra nordiska kolleger välkomna till det fjärde nordiska rättshistorikermötet.

 Det ordnas i Åbo (Åbo universitet) genast efter påsken 23-25.4.2019.

Varmt välkomna!