Program

Preliminärt program

Tisdagen 23.4.2019

15.30-15.45
Registrering, Juridiska fakuteten, Calonia, Caloniagränden 3
(alla sessioner och keynote-presentationer i salen Cal2, 2. våningen)

15.45-17.30
Fakultetens välkomstord: vicedekan, professor Janne Salminen

Session 1: Jurister genom historien – ikonografi, utbildning och etik                       (ordförande: Mia Korpiola)

Carl Gustaf Spangenberg (Uppsala universitet): ”Lagens långa arm – från rådkammaren till sakristian: Något om lagens transportkedja, dess aktörer, aktiviteter och yttre form”

Martin Sunnqvist (Lunds universitet): ”Domarens oavhängighet och opartiskhet”

Pia Letto-Vanamo (Helsingfors universitet): ”Juristutbildningens ideal”

17.45-18.45
Excursion 1: rundvandring i Åbo hovrätt (Tavastgatan 11)

19.00
Middag: restaurang Panini, Slottsgatan 3

Onsdagen 24.4.2019

8.45-9.45
Session 2: Reception och medeltidsrätt (ordförande: Helle Vogt)

Heikki Pihlajamäki (Helsingfors universitet): ”Att stämma inför rätta: de kanoniska ordines judiciarii och svensk medeltidslagstiftning”

Ditlev Tamm (Københavns universitet): ”Om at skrive søret – de middelalderlige Amalfitavler og romerretten”

9.45-10.00
Kaffepaus

10.00-11.00
Session 3: Rättsfall och domstolspraxis på 1800-talet (ordförande: Lars Björne)

Per Norseng (Stiftelsen Norsk Folkemuseum/Norsk Maritimt Museum): ”Fritt fiske i saltvann? Om 1800-tallets domstoler og jurister i møte med uklar lovgivning og nedarvede grunneierrettigheter fra middelalderen i området rundt Oslofjorden?”

Harald Espeli (Handelshøyskolen BI): ”Underslaget i den norske Rigsbanken i 1817. (den norske) Embetsmannsstatens største skandale”

11.00-11.10
Paus

11.10-12.25
KEYNOTE 1: Anthony Musson (Historic Royal Palaces): ”Laymen as Judges in the English Legal Tradition: A Bold Move or Recipe for Disaster?” (ordförande: Kjell Åke Modéer)

12.25-14.00
Lunch, Restaurang Hus Lindman, Biskopsgatan 15

14.00-15.00
Session 4: Lekmän och processrätt på 1800-talet (ordförande: Heikki Pihlajamäki)

Marie Sandström (Stockholms universitet): ”Lekmannadomare i politiskt blåsväder. Den svenska nämnden och kampen om den akademiska juriskdiktionen”

Adam Croon (Örebro universitet): ”Fastställelsetalan, provokatorisk rättegång och rättens positivering – ett projektutkast”

15.00-15.15
Kaffepaus

15.15-16.45
Session 5: Rättsreformer i Norden på 1800–1900-talen (ordförande: Claes Peterson)

Bård Sverre Tuseth (Universitetet i Oslo): ”«Smaaetyrannerne Yndlingsforordning» – det rettslige grunnlaget for trykkefrihetsaksjoner i Norge fra 1814 til 1830”

Mats Kumlien (Uppsala universitet): ”Varför ska man lyda chefen?”

Marianne Dahlén (Uppsala universitet): ”’Varje tidsenligt framsteg i avseende på kvinnans ställning har för övrigt alltid väckt samma motstånd.’ Ett aktörsperspektiv på 1920 års giftermålsbalk”

18.00-19.00
Excursion 2: Guidad tur på museet Aboa vetus & Ars nova, Östra Strandgatan 4–6

19.00
Konferensmiddag: restaurang Pinella, Gamla Stortorget 2

Torsdagen 25.4.2019

9.00-10.00
Session 6: Kvinnor och juridiskt arbete (ordförande: Marie Sandström)

Marianne Vasara-Aaltonen (Helsingfors universitet): ”Framväxten av offentlig rättshjälp i Finland i slutet av 1800-talet”

Mia Korpiola (Åbo universitet): ”Rättsligt kunnande hos advokatbyråers kontorister: advokat Åke Roschier-Holmberg och kontorist Inga Sundgrens brevväxling 1939-1942”

10.00-10.15
Kaffepaus

10.15-11.30
KEYNOTE 2 (ordförande: Dag Michalsen): Harriet Silius (Åbo Akademi): ”Kvinnliga jurister i Finland: historiska och komparativa perspektiv”

11.30-12.30
Lunch i Calonia

12.30-14.00
Session 7: Jurister och deras karriärer på 1900-talet (ordförande: Görel Granström)

Elsa Trolle Önnerfors (Lunds universitet): ”Kvinnliga jurister i Sverige och deras karriärvägar under första hälften av 1900-talet”

Jussi Sallila (Helsingfors universitet): ”Bo Palmgren (1909–1973) som nordisk jurist: rättsarv, rättspolitik och internationalisering”

Kjell Åke Modéer (Lunds universitet): ”Ruth Bader Ginsburg – rättsvetare och högstarättsdomare”