Tidigare dagar

 

  • 2016 – Genusforskningsdagarna och ETMU-dagarna: Rörlighet och kön vid Östra Finlands universitet i Joensuu 25.-26.11.2016. SUNS ordnade dagarna i samarbete med ETMU:n (Sällskapet för forskning om etniska relationer och den internationella migrationsrörelsen).