TUCEMEMS blogi?

Lämpimästi tervetuloa lukemaan TUCEMEMSin blogia!

Aivan alkuun on syytä selventää hyvin lyhyesti, että mistä TUCEMEMSissa oikein on kyse. TUCEMEMS-lyhenne tulee tutkimuskeskuksen nimestä Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies. TUCEMEMS on siis Turun yliopiston rahoittama tutkimuskeskus, joka nimensä mukaisesti keskittyy keskiajan ja uuden ajan alun tutkimukseen.

Keskuksen tärkein tavoite on helpottaa ja lisätä eri oppiaineiden välistä yhteistyötä yliopiston sisällä. Keskiaikaa ja uuden ajan alkuaa nimittäin tutkitaan useassa eri oppiaineessa, kuten Suomen historiassa, englannin kielen oppiaineessa, arkeologiassa, oikeushistoriassa, suomen kielen oppiaineessa, kulttuurihistoriassa, uskontotieteessä, kansatieteessä, yleisessä historiassa, pohjoismaisissa kielissä, filosofiassa, musiikkitieteessä ja monessa muussa. Koska oppiaineiden kirjo on näin laaja, TUCEMEMS tuo nämä erilaiset oppiaineet ja niiden tutkijat yhteen ja synnyttää siten yhteistyötä ja uudenlaisia näkökulmia ja lähestymistapoja historiaan.

Kukaan ei voi olla kovin monen alan asiantuntija, ja siksi onkin erittäin hienoa, että meillä TUCEMEMSissa kulttuurihistorian tutkija voi kysyä englanninkielen asiantuntijalta mielipidettä omaan tutkimusongelmaansa, tai arkeologi ja Suomen historian tutkija voivat tehdä yhteistä tutkimusprojektia. Käytännössä TUCEMEMSin toiminta on esimerkiksi yhteisten kuukausiesitelmien ja seminaarien järjestämistä, yhteisiä konferensseja ja erilaisia monitieteisiä tutkimushankkeita.

Näistä tapahtumista, eri tutkijoiden tutkimusaiheista ja vanhoihin aikoihin liittyvistä tutkimusaiheista tullaan tässä blogissa kirjoittamaan. Kirjoittajina on TUCEMEMSin tutkijoita ja keskuksen tutkimusavustaja. Tarkoituksena on, että blogissa käsiteltäisiin erityisesti sellaisia ajankohtaisia aiheita, jotka liittyvät jollakin tapaa vanhoihin aikoihin tai jotka olisivat muuten ajatuksia ja keskustelua herättäviä. Olette tervetulleita kommentoimaan ja kysymään tarkentavia kysymyksiä kirjoittajilta!

Tervetuloa mukaan tutkimaan vanhoja aikoja!

Miika Norro
Tutkimusavustaja,
TUCEMEMS