Elävää tiedettä

Blogiin kirjoittavat Turun yliopiston väitöskirjatutkijat.

Elävää tiedettä

Hoidon laatu hoivakodeissa – tarvitaanko muutakin kuin hoitajamitoitus
Ikääntyneiden pitkäaikaishoidon laatukysymykset puhuttavat. Samaan aikaan maatamme vaivaa hoitajapula. Hoitajat kokevat työnsä rutiininomaisena ja uuvuttavana. Koulutetut hoitajat vaihtavat alaa. Onko...
Kaksi hirveä niityllä.
Hirvenmetsästyksen täytyy olla sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävää
Hirvenmetsästys on esimerkki toiminnasta, jossa luonto ja ihminen kohtaavat erityisen selkeästi. Ihmisen tarpeet kohtaavat luonnon tarpeet kestävyydestä, eikä aina suinkaan...
Puisia sydänkoristeita sumeaa taustaa vasten.
Varhaista isyyttä kannattaa tukea
Isyydestä puhuminen ei ole yksinkertaista. Aihe kytkeytyy väistämättä sukupuoleen, vanhemmuuteen ja perheisiin liittyvään monimuotoisuuteen. Onkin olennaista tiedostaa, minkälaiseen perhemalliin kulloinkin...
Uudella lähestymistavalla kestävämpää hoitoa syöpään
Akuutti myeloinen leukemia on hyvin aggressiivinen, luuytimestä kehittyvä, verisyöpä. Akuuttiin myeloiseen leukemiaan (AML) sairastuu Suomessa vuosittain noin 200 ja määrät...
Piirretty kuva, jossa henkilö käyttää läppäriä pöydän ääressä, taustalla liitutaulu, jossa kuvioita.
Opettajien informaatiotaitoihin vaikuttavat eniten ikä ja digiaktiivisuus
Opettajilla on keskeinen rooli yhteiskunnan digitalisaatiossa ja digitaalisten informaatiotaitojen opettamisessa uusille sukupolville. Digitaalisia informaatiotaitoja määritellään eri tutkimuksissa eri tavoin. Tässä...
Kansanedustajan tehokkain vaikutusvalta voi olla näkymätöntä
Tutkin väitöskirjassani kansanedustajan vaikutusvaltaa ja sosiaalista pääomaa. Eduskunta määritellään kansanedustajien pelikentäksi, missä kunkin kansanedustajan toiminta riippuu hänen käytettävissään olevasta sosiaalisesta...
Pieni vauva äidin sylissä.
Vaikeus tunnistaa ja ilmaista tunteita haastaa vanhemmuuden vauvaperheissä
Vanhemmuus ja erityisesti sen alkutaival ovat mullistavia haasteita kenen tahansa elämässä. Tunnetasolla vanhemmuuteen liittyy niin epävarmuutta, stressiä ja huolta kuin...
Kaksi ihmistä pitää päitään läppärin näppäimien päällä, molemmilla kauhistuneet ilmeet kasvoillaan.
Älä nyt vaan tee jotain, vaan seiso siinä
Useilla ihmisillä on kiirettä, kun vaativa työ yhdistetään perhearkeen ja harrastuksiin. Monella meistä on mielekästä ja merkityksellistäkin tekemistä, mutta sitä...
Ihminen treenaa painon kanssa kuntosalilla.
Urheilun sukupuolittuneisuus näkyy myös ulkonäköurheilussa
On ristiriitaista, että ulkonäköurheilua kritisoidaan sellaisessa yhteiskunnassa, jossa arvostetaan hyvää ulkonäköä ja vaaditaan töitä ulkonäön ylläpitämiseen. Pro gradu -tutkimuksessani kävi...
Piirretyssä kuvassa on kyltti, jossa on nuoli ja siinä lukee another way.
Talouskasvun tavoittelun aika saattaa olla pian ohi
Tiesitkö, että Suomessa talouskasvu eli bruttokansantuotteen kasvu ei ole nostanut hyvinvointiamme sitten 1980-luvun lopun? Asian todettiin Tilastokeskuksessa jo 2000-luvun alussa...
Ihminen kannattelee vauvaa ylhäällä käsissään luonnossa, aurinko paistaa, kummankaan kasvoja ei näy.
Hyvinvoiva äiti edistää perheen hyvinvointia
On todettu, että äidin hyvinvointi tukee koko perheen hyvinvointia. Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Silti varsinkin pienten lasten...
Koodia tietokoneen ruudulla, josta heijastuu peltomaisema.
Maatalouden digitalisaatio tulee vaikuttamaan ihmisten toimintaan
Teknologisessa kehityksessä on siirrytty digitaaliseen aikaan, joka on tuonut mukanaan monia kulttuurisia vaikutuksia. Käytämme päivittäin monenlaista teknologiaa lähes huomaamattamme. Digitaalinen...
Erivärisiä tekstejä mustaa taustaa vasten., keskellä lukee suurella alustatyön.
Kielentutkimus käyttämätön voimavara alustatyöhön liittyvässä tutkimuksessa
Alustatyö on ajankohtainen globaalin työelämän ilmiö. Se kytkeytyy suurempaan, viime vuosina keskusteluihin ja politiikkaankin nousseeseen ilmiöön nimeltä alustatalous. Alustatalouteen liittyy...
Kasvitaide voi parantaa suhdettamme luontoon
Tutkin väitöskirjassani kasvitaidetta. Kyseessä on ilmastokysymyksiin ja luontosuhteeseemme kytkeytyvä nykytaiteen muoto, jossa taiteilijat työskentelevät yhdessä elävien kasvien kanssa. Tällaisessa yhteistyössä...
Metsämaisema, jossa näkyy sammaleinen maa, polkuja ja puunrunkoja.
Katoavat metsien kätköihin: Metsäkaartilaisten muistot ja pakopaikat ovat häviävää kulttuuriperintöä
Oliko takapihallasi 80 vuotta sitten piileskelijöitä? Jatkosodan aikana (1941–1944) tuhannet suomalaismiehet välttelivät asepalvelusta tai ryhtyivät sotilaskarkureiksi. Ilmiö ei ollut marginaalinen:...
Pyykkikori, jossa on pyykkiä.
Kotitöistä riitely ei aina ole haitallista
Kotityöt ovat yksi suomalaispariskuntien yleisimmistä riidanaiheista (Pietiläinen & Attila 2018). Tilanne on tuskin muuttunut korona-aikana, sillä etätyö ja -koulunkäynti, lasten...
Kaksi piirrettyä munuaista, joilla on kasvot, kädet ja jalat.
Munuaispotilaiden sydän- ja verisuonitautiriskin arvioon lisää työkaluja
Turkulainen tutkimus osoitti, että munuaispotilaiden kuolemanriskiä voidaan arvioida kuvantamis- ja verikoetutkimusten keinoin. Yksittäisen potilaan riskinarvio auttaa myös  hoidon kohdentamisessa. Krooninen...
Sinisävyinen maisema, jossa edustalla vettä ja taustalla vuoria. Taivaalla lentää lintu.ä
Myyttinen maailmamme näkyy dokumenttielokuvissa
Todellisuuden todistettava esittäminen on dokumenttielokuvan keskiössä. Millaisia todellisuuden esityksiä elokuvista sitten löytyy? Suomen katsotuimpien dokumenttielokuvien kärkipäähän on noussut kolme pohjoiseen...
Tieto muistisairaan eletystä elämästä ja historiantuntemus parantavat muistisairaan hoidon laatua
Muistisairaus asettaa haasteita hoitotyön laadun mittaamiselle asiakasnäkökulmasta. Muistisairauden edenneessä vaiheessa saattaa olla vaikea saada vastausta kysymykseen ”mikä on sinulle tärkeää?”....
Kahden yleisimmän lihavuusleikkausmenetelmän välillä ei suomalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa toistaiseksi merkittäviä eroja pitkäaikaisseurannassa
Lihavuus on maailmanlaajuisesti yleistyvä ongelma. Suomalaisista jopa viidennes on lihavia ja yli puolet voidaan luokitella vähintään ylipainoisiksi, ja maailmanlaajuisesti lihavuus...
Matkailun murroksia ennen ja nyt
Vuoden 2020 keväästä lähtien matkailumme on ollut poikkeuksellisella tavalla rajoitettua. Nekin, jotka ovat matkustaneet koronapandemian varjossa, ovat saaneet totutella uusiin...
Koodaukseen ja tietokoneisiin liittyviä kuvioita sinimustalla taustalla.
Fotonit auttavat ymmärtämään kvanttitietokoneille vahingollista melua
Materiaalien kehitys, lääkeaineiden mallintaminen ja logistiikan optimointi ovat esimerkkejä laskentatehoa vaativista prosesseista, ja niin sanotut kvanttitietokoneet tarjoavat sitä huomattavasti tavanomaisia...
Kahden henkilön kuvista yhdistetty ylävartalo kaulasta alaspäin - toinen tulkittavissa naiseksi ja toinen mieheksi.
Halutaan ulkonäöllisesti pätevä poliitikko
Aloitin tammikuussa 2021 Turun yliopistossa tohtorikoulutettavana. Tulen väitöskirjassani tutkimaan ulkonäön merkitystä ja sen tuomaa hyötyä poliittisen johdon henkilöbrändissä sekä ilmiöön...
Juustoja kaapissa
Mikrobien levyraati kokoontui: emme ole kaikkiruokaisia musiikin suhteen!
Äänet ja musiikki ovat mekaanista värähtelyä, joka etenee aaltoina välittäjäaineessa. Me ihmiset aistimme tämän värähtelyn kuulokokemuksena, mutta musiikin on todettu...
Vihreä taimi kasvaa mullasta, jota henkilö pitää käsissään
Kertomuksia sairauden kokemisesta
Sairastuminen tai diagnoosin saaminen voivat olla ihmiselle käänteentekeviä tapahtumia. Muutos terveestä sairaan tai potilaan rooliin voi tulla yllättäen ja odottamatta,...
sormukset tummalla pohjalla
Ihmiskauppa ja pakkoavioliitot – miten edistää uhrien oikeuksia?
Suomessa rikosuhripäivystyksen (RIKU) ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tunnistamien pakkoavioliittotapausten määrä on kasvanut voimakkaasti vuosina 2018–2020. Uhrit ovat yleensä ulkomaalaistaustaisia naisia,...
Vaalea kauluksellinen paita mallinuken päällä
Esinerekonstruktioita ja elävöitystä – esimerkkinä Juhana-herttuan paita
Historiaan voi päästä lähelle. Mennyt herää henkiin ja muuttuu käsin kosketeltavaksi esinerekonstruktioiden avulla. Rekonstruktiot eli ennallistukset voivat olla konkreettisia esineitä...
Kuva rannasta ja veneestä
Simple and improved diagnostics tools to detect cyanotoxin in water
In the Department of Life Technologies (Biotechnology), we have developed several simple and sensitive methods (1) to detect the widely...
Intiassa perinteiset ja lakiin kirjatut oikeudet kietoutuvat yhteen metsänsuojelukysymyksissä
Intiassa on käyty kiivasta keskustelua vaatimuksesta häätää jopa kymmenen miljoonaa alkuperäiskansojen edustajaa, adivasia, perinteisiltä mailtaan. Häätö uhkaisi niitä adivaseja, joille...
Väkivalta ja keskiaikainen uskonnollisuus
Väkivaltaisuus ja poikkeuksellinen julmuus ovat ilmiöitä, jotka yhdistetään usein edelleen keskiaikaan. Monet tutkijat, kuten esimerkiksi useita tietokirjoja keskiajasta kirjoittanut Hannele...