Ladataan

Tasa-arvoa taloustietoon, feminismiä finanssipolitiikkaan

Tutustu hankkeeseen

FEMTIE

Tasa-arvoa taloustietoon, feminismiä finanssipolitiikkaan – Feministisen tiedon ja politiikan jännitteet strategisessa valtiossa (FEMTIE) tutkii tiedon, politiikan ja demokratian jännitteisiä suhteita. 

Tietopohjaisuudesta on tullut politiikan leimallisimpia ihanteita 2000-luvulla Suomessa ja kansainvälisesti. FEMTIE-hanke puolustaa tutkitun tiedon merkitystä politiikassa, mutta kiinnittää huomiota tiedon, politiikan ja demokratian jännitteisiin suhteisiin. Politiikassa on kyse arvoista ja ideologioista, ja tietäminen – mistä tiedetään, mitä tiedetään, kuka tietää ja miten tiedon perusteella päätetään toimia – kytkeytyy poliittisiin valtakamppailuihin. Siksi FEMTIE kysyy: miten tiedon ja asiantuntijuuden merkityksen korostuminen politiikassa muuttaa poliittisen vaikuttamisen ehtoja ja mahdollisuuksia?

FEMTIE ottaa kohteekseen ajankohtaisen poliittisten kamppailujen alueen: talouspolitiikan ja taloutta koskevan tiedon ja niiden feministisen kritiikin. Feministit ovat kehittäneet tiedon ja asiantuntijuuden avulla keinoja purkaa talouspolitiikan ja taloutta koskevan tiedon valtaa. Feminististä politiikkaa tutkimalla FEMTIE tuo näkyväksi vaihtoehtoja vallitsevalle talousajattelulle. Samalla se katsoo feminististä politiikkaa kriittisesti ja pohtii, miten asiantuntijavetoisuus sysää kansalaisyhteiskunnan toimijoita sivuun vaikuttamisen areenoilta. FEMTIE yhdistää teorian ja toiminnan etsimällä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa demokraattisempia toisin tietämisen ja vaikuttamisen tapoja.

FEMTIE-hanke alkoi 1.1.2021 ja päättyy 30.6.2024. 

FEMTIE-hanke toteutetaan Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella, sosiologian oppiaineessa. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

Mitä teemme?

  • Tutkimme tiedon, asiantuntijuuden ja politiikan jännitteistä suhdetta
  • Otamme kohteeksi erityisesti talouden ja taloutta koskevan tiedon
  • Etsimme feministisen tiedon ja politiikan avulla vaihtoehtoisia tapoja ajatella taloutta
  • Kokeilemme yhdessä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa uudenlaisia poliittisen vaikuttamisen tapoja

Koneen säätiön logo
Turun yliopiston logo