InFLAMES Flagship Blog Liekeissä: Immunologian ammattilaisten avautumisia

Tohtoriksi terveystaloustieteestä Turussa – nyt se on mahdollista!

Turun yliopiston yksi keskeisisistä tutkimuksen teema-alueista liittyy terveyteen, diagnostiikkaan ja lääkekehitykseen (Health, diagnostics and drug development). Teemaan liittyvä tutkimus on keskittynyt toistaiseksi pääasiassa lääketieteeseen ilman kovin vahvaa kytköstä talous- tai kauppatieteisiin.

Kysyntää ja kiinnostusta laajentaa terveyteen liittyvää tutkimusta talousaiheisiin ja erityisesti terveystaloustieteeseen on ollut kuitenkin jo pidempään. Tämä on näkynyt sekä kauppakorkeakoulussa että lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tilanne on onneksi vähitellen muuttumassa muun muassa terveys- ja lääketaloustieteeseen liittyvien viime aikaisten rekrytointien sekä InFLAMES-lippulaivan myötä.

Haku tohtorikoulutuspääaineeseen on avattu

Mutta ehkä vielä edellisiäkin merkittävämpi muutos terveystaloustieteen kannalta on uusi tohtorikoulutuspääaine. Syksystä 2022 lähtien terveystaloustieteestä on mahdollista suorittaa tohtorin tutkinto joko Turun kauppakorkeakouluun tai lääketieteelliseen tiedekuntaan. Kummassakin tapauksessa tohtorikoulutettavat kuuluvat Turun kliiniseen tohtoriohjelmaan, mutta tutkinnot ja myös opintojen sisältö määräytyvät tiedekunnan perusteella. Ensimmäinen haku ohjelmaan on avattu.  

Uusi pääaine tuo monenlaisia mahdollisuuksia terveystaloustieteen opetukselle ja tutkimukselle Turun yliopistossa ja laajemmin Turun seudulla. Ensinnäkin Turun kauppakorkeakoulun taloustieteen laitoksen ja lääketieteellisen tiedekunnan kliinisen laitoksen yhdessä järjestämä koulutus lisää konkreettisesti eri tiedekuntien välistä yhteistyötä yliopiston sisällä. Lisäksi oppiala mahdollistaa terveystaloustieteen opetuksen laajentamisen sekä perusopinto- että erityisesti jatko-opintotasolla.

Erityisesti lääkäreiden koulutuksessa terveystaloustieteen roolia on toivottu kasvatettavan jo pidemmän aikaa. Tähän uusi oppiala pystynee ainakin osaltaan vastaamaan.

Lääketiede tarvitsee talousnäkökulmaa 

Terveystaloustiede voi tuoda moniin lääketieteen kysymyksiin mukaan taloudellisen näkökulman sekä terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arvioinnin. Näillä menetelmillä on keskeinen rooli muun muassa uusien lääkkeiden ja hoitomenetelmien käyttöönotossa, terveydenhuollon järjestämisessä, ja jopa sote-uudistusta tai sen toteuttamista arvioitaessa.

Terveystaloustieteellinen tutkimus voi myös osaltaan vahvistaa Turun seudun lääkekehitykseen, diagnostiikkaan ja terveysteknologian liittyviä osaamiskeskittymiä ja verkostoja.  

Vaikka uuden oppialan lanseerauksessa voi mennä hieman aikaa, opetuksen suhteen muutoksia on luvassa jo  syksystä -22 lähtien. Terveystaloustieteen tohtoriopintojen uusia kursseja ovat esimerkiksi lääkemarkkinoiden taloustiedettä (Economics of the pharmaceutical sector) sekä terveydenhuollon taloudellista arviointia (Health economic evaluation and decision modelling) käsittelevät kurssit.

Lisäksi terveystaloustieteen tohtorin tutkintoon kuuluu pakollisena kausaalipäättelyä terveydenhuollossa käsittelevä kurssi (Causal inference in healthcare). Kursseille ovat tervetulleita luonnollisesti myös muiden pääaineiden terveystaloustieteestä kiinnostuneet opiskelijat ja tutkijakoulutettavat.

https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/turun-yliopistolle-terveystaloustieteen-tohtorikoulutusohjelma

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/taloustiede/terveystaloustiede.

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/tohtoriohjelman-hakujulistukset

https://www.utu.fi/en/research/utugs/doctoral-programme-in-clinical-research/admission

Mika Kortelainen, terveystaloustieteen professori, Turun kauppakorkeakoulu ja lääketieteellinen tiedekunta

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *