Rättvisa åt alla? Ett nordiskt seminarium i straff- och processrätt samt kriminologi

I en tid med allt hårdare värderingar och kriminalpolitik är det skäl att fråga om vår straffrätt och rättegångsprocess kan skapa rättvisa åt alla. Debatten och lagreformer om terroristbrott, nya kriminaliseringar av bl.a. abort, tvångsmedel, underrättelselagstiftning och ändringar i grundlagen lyfter fram frågor om åtgärderna riktar sig rättvist mot olika folkgrupper. Samtidigt leder besparingskraven till ändringar i rättegångsförfarande och t.ex. skriftligt förfarande har blivit allmännare. Konsekvenserna av dessa ändringar kan ofta sedan bedömas endast i efterhand.

Det nordiska seminariet i straffrätt har en lång tradition och etablerad verksamhetsform. Seminariet har ordnats årligen i olika nordiska länder. Under de senaste åren har det arrangerats ett ett forskarmöte om finländsk straff- och processrätt samt kriminologi. Eftersom Åbo agerar som värd för båda evenemangen år 2019, beslöt vi att sammanslå dem.

Forskare inom straff- och processrätt samt kriminologi, välkommen till Åbo 21.-23.8.2019!

Seminariespråken är svenska, finska och engelska. Abstraktet kan skrivas på något av dessa språk. Deadlinen för abstrakt med max. 1500 tecken har förlängats till 28.5.2019.

Registreringsavgiften är 40 euro (fr.o.m. 10.6.2019 60 euro). Befrielse från registreringsavgiften kan begäras av Tuomas Hupli.

Key note –talare:

Elina Pirjatanniemi, Professor, Director of the Human Rights Institute, Åbo Akademi:
Whose Rationality? Whose Humanism? A Human Rights Perspective on Nordic Criminal Policy

Moa Bladini, docent & Erik Björling, lecturer (procedural law), University of Gothenburg:
Objectivity and Narratives in Procedural Law

David Whyte, Professor of Socio-legal Studies, University of Liverpool:
How Corrupt is Finland?

 

Moa Bladini, docent & Erik Björling, lecturer (procedural law), University of Gothenburg:

Objectivity and Narratives in Procedural Law