Raaseporin kirkonkylän koulussa on opiskeltu kevätlukukaudella innokkaasti medialla ja mediasta. Viidesluokkalaiset ovat laatineet muun muassa klikkiotsikoita Pertan ja Kilun pohjalta sekä seuranneet paikallislehden uutisia toimittajan opastuksella.

Media-alan tutkimussäätiön teemahaussa Tehtävänä pelastaa lukutaito myönnettiin Jyväskylän ja Turun yliopistojen opettajankoulutuslaitoksille rahoitus perusopetuksen monialaisten oppimiskokonaisuuksien mediateksteihin perustuville toteutuksille. Hankerahoituksella tutkimussäätiö tavoittelee medialukemistojen soveltamista laajemmin oppimiseen ja samalla lukutaidon yksilöllisempään tukemiseen. Keskeistä on lukemisen pedagogiikan kehittäminen verkostotyönä: yhdessä koulujen, kirjaston ja media-alan toimijoiden kanssa. Lukutaito nähdään moniulotteisena tekstien tulkintana ja tuottamisena, johon kuuluvat sekä perinteiset lukutaidot että medialukutaito, esimerkiksi kyky erotella luotettava ja epäluotettava sisältö monikanavaisessa mediaympäristössä.

Tarinoita mediasta ja medialla -hankkeen keskiössä ovat asioiden ja ilmiöiden tarinallistaminen, mediateksteihin eläytyminen, lukemisen lisääminen ylipäänsä ja lukutaidon eri osa-alueiden kehittäminen Taru® – Tarinoilla lukijaksi -mallin mukaisesti. Hankkeessa mediatekstien tarinoita käytetään eri aihepiirien opiskeluun oppiainerajat ylittäen. Mediaa tulkitaan elämyksellisen ja kriittisen lukemisen keinoin sekä yhdistetään saatuja merkityksiä fiktiivisten tekstien vastaaviin tarinoihin.

Kouluissa tehdään interventiotutkimusta, jonka tavoitteena on tarkastella erityisesti mediatekstien ja digitaalisten tekstin käyttöä ja niihin liittyvää pedagogiikka. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi e-kirjapalvelu Ebbanin kanssa. Samalla kartoitetaan ja kehitellään yleisemmikinn lukemisen merkitystä, määrää ja laatua alakoulussa sekä tunnistetaan erityisesti mediateksteihin ja digitaalisten tekstien perustuvan pedagogiikan käytänteitä ja menetelmiä. Mediatekstien opetuskäytöstä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa julkaistaan materiaalia Opinkirjon kanssa.

Taru®-hanke ilahduttaa nuoria ja hieman vanhempiakin lukijoita kesäisellä lukuhaasteella, joka on ladattavissa hankkeen nettisivuilta.

Kirjoittajina ovat Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen yliopistonlehtori Juli-Anna Arila sekä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen yliopistonlehtori Merja Kauppinen.