Kas!

Kas!

Person outside standig on the front of the building.
Visiting the University of Borås
Puuhun kiinnitetty kyltti, missä varoitetaan lapsista.
Johtava mentalisaation tutkija vieraana Oppiminen vuorovaikutuksessa -seminaarissa
käsitöissä tehty leppäkerttu, jossa valo.
Ledit vilkkuvat Voimahahmoissa! Varhaiskasvatuksessa käsityö ja teknologiakasvatus lyövät kättä päälle
Jalanjäljet, joissa tunteisiin viittaavia sanoja.
Jotta ymmärtäisin elämää(ni)
Tuomisia Minnesotan kouluvierailuista
Teksti: Sinulla on väliä kirjoitettuna niin, että viimeinen kirjain on sateenkaaren värein.
Highlights from Minnesota School Visits
Lukustrategiat oppimisen tukena
Neuropsykiatrisesti oireileva nuori monialaisten palvelujen viidakossa
Yhdessä kirjoittamisessa on voimaa!
Rauman pikkunorssin -päiväkoti ulkoa kuvattuna.
Yliopistollisesta harjoittelupäiväkodista on moneksi
Kieliä vertailemalla kohti taitavampaa kielitietoista pedagogiikkaa!
Lasimaalauksia kierteisessä muodossa.
Kohti katsomuksellista toimijuutta – opetussuunnitelmat ja uskonnonvapaus
Tyylitellyt olympiareknaat
Skiing forward strategically – together
During the past few weeks, the work and efforts of the Finnish skiers at the Olympic Games have been followed...
Tyylitellyt olympiareknaat
Sivakoimaan strategisesti – yhdessä
”Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun hanki on hohtava alla.” Kotikatsomoissa on seurattu suomalaishiihtäjien urakkaa olympialaisissa viime viikkoina. Olympialaisissa on saatu...
Pedagogy, Sulture & Society lehden kansikuva.
Väärin päin tehtyä tutkimusta?
Iloisenvärisiä numeroita
Kulkevatko ekaluokkalaisten matematiikan taidot ja motivaatio käsi kädessä?
#Kohtaamisen merkitys
Student leaning on the info desk.
From ‘intercultural-washing’ to meaningful intercultural education: Revisiting higher education practice
This special issue in Journal of Praxis in Higher Education addresses the paradoxical situation of intercultural education at tertiary level:...
Kolme henkilöä istuu pöydän ääressä.
Kohti merkityksellisempää kulttuurienvälistä kasvatusta korkeakouluissa
Journal of Praxis in Higher Education -lehdessä hiljattain ilmestynyt teemanumeromme From ‘intercultural-washing’ to meaningful intercultural education: Revisiting higher education practice...
Minästä kiinni ja Kielestä koppi -kirjojen kannet.
Kielellä leikittelyä, (sala)kieleilyä ja yhteistoiminnallista kielellistä hauskanpitoa tulevaisuuden kielenoppimateriaaleihin
Opettaja luokassa oppilaiden kanssa.
HOHTOa opettajankoulutukseen!
Kasvatustieteilijästäkö muutoksen asiantuntija työorganisaatioihin?
Oppiminen, kasvaminen ja kehittyminen – perinteistä kasvatustieteilijän sanastoa – ovat vaikeasti erillään pidettäviä ja haltuun otettavia käsitteitä. Asia ei juurikaan...
Life of doctoral candidate and a mum
As early as I understood what a doctoral degree was, I knew at one point in life I would be...
Maahanmuuttajapoikien paradoksi
Pisa-tulosten julkistusta marraskuussa seurasi huolipuhe suomalaisten poikien koulumenestyksestä ja sukupuolten välisestä kuilusta. Suomalaisten tyttöjen osaaminen yhteistoiminnallisessa ongelmanratkaisussa on tulosten mukaan...
Onko avoimen korkeakouluopetuksen maksullisuus ongelma?
Avoin korkeakouluopetus on nimensä mukaisesti avointa kaikille, ainakin periaatteessa. Perusajatuksena on tarjota mahdollisuus korkeakoulutasoisiin opintoihin riippumatta esimerkiksi siitä, mikä on...
Lapsiperheiden tukiverkostot vastaavat vaihtelevasti avun tarpeisiin
Lapsiperheiden saama sosiaalinen tuki vaikuttaa myönteisesti perheiden hyvinvointiin ja vanhemmuuteen[1]. Sosiaalisella tuella viitataan tavallisesti sosiaalisiin verkostoihin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen....
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tarvitsevat lisää kilpailukykyä
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK) vakinaistettiin suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään kymmenisen vuotta sitten. Vakinaistamisen perusteina olivat erityisesti tarve lisätä vahvasti työelämäkytkentäistä asiantuntijuutta ja kehittää...
Opiskelija yliopiston asiakkaana
Yliopistomme hallinnonuudistuksen materiaaleja selaillessa törmää ehkä hieman yllättäenkin kuvauksiin ryhmistä, joita kutsutaan yliopiston asiakkaiksi. Uusi palveluorganisaatio nimeää sujuvasti niin tutkimus-...
Tutkinnonjälkeiselle koulutukselle on tarvetta
Työelämä muuttuu nopeasti. Asiantuntijoilta odotetaan laaja-alaista osaamista, asiantuntijuuden jatkuvaa päivittämistä sekä aivan uudenlaista taitojen oppimista. Erityisesti uusilla ja nopeasti kehittyvillä...
Julmaa kasvatusoptimismia
Vaivaannun kuullessani elämäntaitogurujen ja yritysjohtajien puhetta menestyksekkäästä elämästä ja yksilön rajattomista mahdollisuuksista kehittää itseään. Tutkijakoulutus on osaltaan vahvistanut kriittistä suhtautumistani....