Liike-blogi Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä
Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä

Hyvää koti- ja omaishoitoa verkostoja kehittämällä

Kotihoidon palveluja tarvitsevien ikäihmisten määrä nousee vuosittain: päivittäinen asiakasmäärä kasvoi vuosien 2016 ja 2018 välillä noin 4000 asiakkaalla eli noin 8%. Ja kasvu on vain kiihtymässä, sillä suuret ikäluokat vanhenevat vauhdilla, he täyttävät 75 jo alkavan vuosikymmenen alkupuolella. Samaan aikaan ikäihmisten ympärivuotisen hoidon paikkoja vähennetään ja yhä suurempi osa pyritään hoitamaan kotonaan. Näin kasvaa myös heikkokuntoisten, paljon palveluja käyttävien määrä ja yli 60 kotikäyntiä kuukaudessa saavia onkin jo yli kolmasosa kotihoidon asiakkaista. Samalla myös omaishoidettavien, virallisten ja epävirallisten, määrä lisääntyy vauhdilla.

Tässä haastavassa tilanteessa hyvä kotihoiva pyritään turvaamaan ammattilaisten, läheisten ja vapaaehtoisten muodostaman verkoston avulla. Julkisen sektorin ja omaishoitajien lisäksi yksityiset yritykset sekä kolmas sektori, esimerkiksi järjestöt ja seurakunnat, ovat tässä verkostossa tärkeässä asemassa. Palvelujärjestelmän näin muuttuessa on palveluntuottajienkin määrä kasvussa ja yhden ikäihmisen palveluja saattaa olla tuottamassa monta eri toimijaa. Toisaalta tämä tuo joustavuutta ja erikoistumisen tarjoamaa osaamista, mutta toisaalta kokonaisuuden hallinta on yhä vaikeampaa, yksittäisenkin ihmisen kohdalla. Miten saadaan verkosto toimimaan tehokkaasti yhdessä ja varmistettua kullekin ikäihmiselle juuri hänen tarvitsemansa palvelut, vieläpä asiakaslähtöisesti, asiakkaan omat toiveet huomioiden?

Tähän haasteeseen vastaamiseksi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön KumppanuusAkatemia -hankkeessa pureudutaan ikäihmisten koti- ja omaishoitoon erityisesti palvelujen verkostomaisen kehittämisen ja toteuttamisen näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta ikäihmisten monitoimijaverkostossa. Ajatuksena on, että monitoimijaverkoston osaamista kehittämällä voidaan tuottaa paremmin integroituja ja asiakaslähtöisempiä koti- ja omaishoidon palveluja ikäihmisille.

Hankkeessa kehitetään sähköinen alusta ikäihmisten hoitoon osallistuvien tahojen verkottamiseen, tuotetaan tietoa monitoimijaverkoston toiminnasta ja johtamisesta, osallistetaan verkostotoimijoita palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen, mahdollistetaan palvelumuotoilun ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen verkoston toimijoille sekä järjestetään verkostoitumista edistäviä työpajoja ja seminaareja.

Hankkeessa on vuoden 2019 aikana haastateltu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin vanhuspalvelutoimijoita Porin ja Pohjois-Satakunnan alueella sekä pidetty muutamia työpajoja aiheen ympärillä. Hanke jatkuu vuoden 2020 alkupuolelle asti ja luvassa on vielä mm. erilaisia verkostoitumistapaamisia ja työryhmiä sekä useita postauksia aiheesta täällä blogin puolella.

Kirjoittaja: Mirje Halla. Kirjoittaja toimii projektitutkijana KumppanuusAkatemia -hankkeessa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *