Jos täällä olevat ohjeet ovat ristiriidassa yliopiston tai maan hallituksen antamien ohjeiden kanssa, yliopiston ja maan hallituksen antamat ohjeet menevät aina etusijalle.