Tietoa LuTen opiskelijoille poikkeustilan aikana

Kategoria: LuTe

Courseran kursseja

Tiedekunnalla on nyt poikkeustilan aikana mahdollisuus tarjota rajoitetusti Courseran (https://www.coursera.org/) kursseja. Kursseja suoritetaan joko yliopiston kurssien osasuorituksina tai yliopiston kursseja korvaavina suorituksina. Jos olet kiinnostunut suorittamaan jotakin Courseran kautta, ota ensin yhteyttä opettajaan. Opettajan kanssa tulee sopia opintojen mahdollisesta sisällyttämisestä/korvaamisesta

Tenttikirjoja kirjastosta /Exam books from the library

Yliopiston kirjastosta saa taas lainattua painettuja aineistoja, kuten kurssikirjoja. Ohjeet varausten tekemiseen ja kirjojen noutoon löytyvät täältä: https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/noutopiste.aspx

It is again possible to borrow printed materials, such as textbooks, from the university library. Information on how to make reservations and collect the material can be found here: https://intranet.utu.fi/en/news/news/Pages/collectionpoint.aspx

Kypsyysnäytteistä infoa opiskelijoille

Kielentarkastusta edellyttävien kypsyysnäytteiden suorittamisesta on sovittu yliopistossa seuraavasti:

1) Kypsyysnäytteet suoritetaan kotitentteinä poikkeustilan aikana.

2) Ohjaaja antaa aiheen ja sopii ajankohdan näytteen tekemiseen opiskelijan kanssa. Näytteen kesto on 3 h (4 h jos opiskelijalla on erityisjärjestelysuositus). Opiskelija palauttaa tekstin ohjaajalle kun aika on kulunut. Tekstin saa myös palauttaa aiemmin.

3) Ohjaaja tekee tekstille plagiaatintunnistuksen. Ohjaajan tulee varmistua siitä, että kypsyysnäytteessä ei plagioida tutkielmaa tai sen käsikirjoitusta.

4) Ohjaaja toimittaa tekstin kielentarkastukseen ja sen jälkeen, jos näyte on hyväksytty, opintosuoritustiedot tallennetaan rekisteriin.

Blogin tarkoitus

LuTen koulutuksen kehittämistyöryhmä päätti perustaa tämän blogin, jotta opiskelijoilla ja opettajilla olisi joku kanava, jossa opiskeluun liittyviä asioita olisi kerätty yhteen poikkeustilan aikana.

Kursseja koskevat yksityiskohtaiset ohjeet saat kurssin opettajalta, mutta täällä kerrotaan yleisiä koko tiedekuntaa tai laitosta koskevia asioita ja vastataan kysymyksiin, joita voi esittää kommenttiosiossa. Myös sähköpostissa tulleisiin yleisluontoisten kysymysten vastaukset kerätään tänne.

Toivomme tämän auttavan uuteen tilanteeseen sopeutumisessa ja opiskelijoiden yhtenäisessä kohtelussa.