Esittely

Brahea-keskus toimii yliopiston ja yhteiskunnan rajapinnalla. Tästä positiosta katsoen keskuksen tehtävänä on edistää Turun yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja toimia tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, kuntien sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Brahea-keskuksen toimintakenttänä on lähinnä Lounais-Suomi ja Itämeri, kaukaisimpana Lähi-Itä ja Aasia.

Keskuksen tutkimuksen ja kehittämisen kärkialoja ovat meriklusteri, ruoka- ja kiertotalous, innovaatiot ja yrittäjyys, maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus sekä media-ala. Turun yliopiston erillislaitoksena Brahea-keskus toimii maalla ja merellä, ja edistää niin kaupunkiseutujen kuin maaseudunkin elinvoimaisuutta.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on myös jatkuvaa oppimista, ammattien ja toimialojen kehittämistä. Uudistamme sekä työelämän asiantuntijoiden että heidän organisaatioidensa osaamista tärkeänä osana Turun yliopiston jatkuvan oppimisen palveluja.

Yleistajuista tietoa laaja-alaisesta toiminnasta

Maalta ja mereltä -blogin tavoitteena on julkaista yleistajuisia tekstejä, podcasteja ja videoita Brahea-keskuksen toiminnasta. Julkaisujen aiheita ovat esimerkiksi hanketoiminta, koulutukset, hankekuulumiset, -suunnitelmat ja -tulokset sekä Brahea-keskuksen teemoihin liittyvät ilmiöt ja ajankohtaiset avaukset.

Blogin nimi Maalta ja mereltä kuvaa laaja-alaista ja monitieteistä Brahea-keskusta, jonka toimintaympäristöissä seilataan telakoilta merille, älykaupunkien asiantuntijaorganisaatioihin, sukelletaan kulttuuriseen moninaisuuteen, kestävästi kehitettyihin ruokapöytiin sekä matkataan merien taakse.

Blogin teemakategoriat rakentuvat vahvuusalueiden mukaan

  • Meri ja merenkulku
  • Ruokaketju ja kestävä kehitys
  • Henkilöstön ja organisaatioiden kehittäminen
  • Uutta yrittäjyyttä ja älykkäitä yhteisöjä
  • Korkeakoulutuksen kehittäminen
  • Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus

Avoimen viestinnän ja keskustelun asialla

Maalta ja mereltä -blogin tavoitteena on viestiä aiempaa avoimemmin, täsmällisemmin ja helppotajuisemmin Turun yliopiston kehittämis- ja hanketoiminnasta, ja jakaa syntyneitä oivalluksia laajalle yleisölle.

Blogin sisällöt on suunnattu eri alojen asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, minkälaista kehittämistoimintaa Turun yliopistossa tehdään. Näin me Braheassa haluamme madaltaa erilaisten verkostojen ja sidosryhmien kynnystä yhteistyöhön ja ideoiden jatkokehittämiseen.

Kirjoittajaksi ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat tekemisissä Brahean toiminnan kanssa asiantuntijoina, yhteistyökumppaneita, asiakkaina, opiskelijoina tai muissa sidosryhmissä.

Toimituskunta

Anita Hartikainen
Ilkka Vuolaslempi
Johanna Aaltonen
Ellinoora Havaste
Maria Patjas
Tapio Karvonen
Anne Suominen

Ota yhteyttä: maaltajamerelta@utu.fi