Arkisto

Kaikki blogitekstit

Kansainvälisiä kokemuksia ja uutta oppia etäopetuksesta
Covid-19 pandemian alkaessa keväällä 2020 yliopistot Euroopassa ja maailmanlaajuisesti siirtyivät etäopetukseen hyvin lyhyellä varoitusajalla ja erilaisista lähtökohdista. Samalla aukeni myös...
Yhteisöllinen toteutus verkkokurssin suorittamisen motivaattorina
Verkkokurssien suosio on kasvanut huimasti viimeistään pandemian myötä. Verkkokurssin loppuun suorittaneiden määrä on kuitenkin varsin alhainen. Tavallisimpien arvioiden mukaan vain...
Monitoimihallin havainnekuva, Rauma Marine Constructions.
Kilpailukykytekijät satakuntalaisessa meriteollisuusverkostossa
Meriteollisuus tulee nähdä yksittäisten toimijoiden sijaan arvoketjuna ja ekosysteeminä. Arvonluonti on yhä enemmän siirtynyt yksittäisistä yrityksistä verkostoihin ja ekosysteemeihin. Se...
Ihmisiä pöydän ympärillä juttelemassa
SIMHE-palveluja Turun yliopistossa ja -mentorointia Satakunnassa
Maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pidempään Suomessa olleiden korkeakoulutukseen liittyviä kysymyksiä ratkotaan SIMHE-vastuukorkeakouluissa. SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) on...
Versoja kasvihuoneessa
Tutkimusharjoittelija sukelsi arkistoihin etsimään versojen käyttöhistoriaa Suomessa
Aloitin Turun yliopiston Brahea-keskuksessa Voimaversot-hankkeessa kesäkuussa 2022 harjoittelijana ja tehtävänäni on ollut kasviversojen käyttöhistorian todentaminen ennen vuotta 1997, jolloin Euroopan...
Nuori miesoletettu luonnonnmukaisessa ympäristössä, kädessä on kamera.
JÄRKEVÄ-hankkeen matkassa osa 2: Mitä järjestöjen digiosaamisesta opittiin?
JÄRKEVÄ-hankkeessa selvitimme, miten digitalisaatio tukee tai voisi tukea järjestöjen tehtäviä paikallisina toimijoina sekä myös omaa toimintaansa laajemmin tietotalouden edistäjinä ja...
Naisoletettu istuu tietokone sylissään puisella penkillä
JÄRKEVÄ-hankkeen matkassa osa 1: Miten data valjastetaan palvelemaan järjestöjen tavoitteita?
JÄRKEVÄ on innostanut viimeisen vuoden ajan järjestöjä löytämään oman roolinsa datan hyödyntäjinä ja tietotalousosaamisen välittäjinä. Hankkeessa koottiin yhteen järjestöjen kokemuksia...
Kansainvälistä yrittäjyyskoulutusta Romaniassa
Brahea-keskuksen projektipäälliköt Kaisu Paasio ja Vesa Hautala osallistuivat luennoitsijoina ja mentoreina EC2U (European Campus of City-Universities) -hankkeen yrittäjyysviikkoon Iasissa, koillis-Romaniassa....
Muutoskykyinen yritys -hankkeen kuva ja logo
Muutoskyvykkyys on notkeutta yrityksen arjessa
Jokaisessa yrityksessä tiedetään, että vain muutos on pysyvää. Tilanteesta riippuen tämä on joko ongelma tai mahdollisuus. Useimmissa muutoksissa on piirteitä...
Maisema Aurajoelle laivan kannelta.
Brahea-keskuksen kehittämispäivä merillä
Maanantaina toukokuun 30. päivä pidettiin koko Brahea-keskuksen yhteinen strategia- ja virkistyspäivä Viking Linen piknik-risteilyllä. Turun, Rauman ja Porin toimipisteen työntekijät...
Tuulivoimaloita
Tuulivoiman ja turismin yhteistyön mahdollisuudet Suomessa
Usein kuulee sanottavan, että tuulivoimalat karkottavat turistit ja pilaavat maiseman. Kun asiaan tutustuu lähemmin ja katsoo myös kansainväistä mediaa, avautuu...
Kaisu Paasio
Yrittäjyysyliopisto on monimuotoinen ja jännitteinen ilmiö
Yrittäjyys eri muodoissaan on yhä vahvemmin läsnä yliopistoissa, mutta mitä se tarkoittaa ja millaisena se näyttäytyy yliopistossa työskenteleville? Tarkastelen tuoreessa...
NVL Biennale -konferenssiesitys
Osaajat esiin osaamisen validoinnilla
Osaamista syntyy kaiken aikaa. Osa tästä osaamisesta on merkityksellistä koulutuksen ja työn kannalta. Osaamista syntyy myös koulutuksen ulkopuolella, työssä ja...
What happened to Finnish Shipping?
Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen luki kesälomallaan Suomen merenkulun historiasta ja analysoi nyt Maalta ja mereltä -blogissa, mitkä seikat ovat johtaneet...
Maapallo lepää valtavan suurella kämmenellä avaruudessa.
BIG GAME -hankkeessa ratkotaan ympäristöongelmia pelillisyyden keinoin
BIG GAME -hanke tuo 11–16-vuotiaiden nuorten STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) -opetukseen opetusmallin, jossa ratkotaan ympäristöongelmia pelillisyyden ja digitaalisen tarinankerronnan...
Aluksia aavalla merellä
Mitä tapahtui Suomen merenkululle?
Kesällä kirjahyllystäni löytyi kymmenen vuoden takainen aarre “Global Shipping in Small Nations – Nordic Experiences after 1960” (toimittaneet S. Tenold,...
Brahea-keskuksen tehtävä muuttuvassa maailmassa
Usein kysytään, mikä Turun yliopiston Brahea-keskus oikein on. Mitä se tekee ja mikä on sen tavoite? Vastausta voidaan hakea yliopistolaista,...
Tavarnkuljetuskontteja
Parempi ohjeistus, vähemmän pakkaus-, tavara- ja henkilövahinkoja
Puutteellinen tai riittämätön pakkaus tai puutteelliset ja epäselvät pakkausmerkinnät ovat hyvin usein syynä tavaran vaurioitumiseen sitä käsiteltäessä. Tavaravahingot aiheuttavat paitsi...
SataDiLogis – miten logistiikka kehittyy ja miten rahtiliikenteen onnettomuuksiin on varauduttu Satakunnassa?
Satakunnan vahva vientiteollisuus on maakunnalle hyvin positiivinen asia. Satakunnan teillä liikkuvalle tämä näkyy varsin vilkkaana rahtiliikenteenä. Henkilö- ja rahtiliikenne käyttävät...
Laari Lähiruokapisteen noutokontti Puutorilla
Laari Lähiruokapiste tuo uudenlaisen tavan lähiruoan hankintaan
Me Brahea-keskuksella toteutamme Turun kaupungin kanssa yhteisen Food Hub -elämystorihankkeen, jonka tarkoituksena on lisätä paikallisten elintarvikkeiden ja niiden oheispalveluiden saatavuutta....
Kolme valkoista vaateripustinta vaatetangolla.
Osaavatko opettajat tunnistaa osaamista?
Ammatillista opettajankoulutusta järjestetään Suomessa ammattikorkeakouluissa suomen kielellä ja Åbo Akademissa ruotsin kielellä. Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut voi toimia opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa...
Kansainvälistä hankeyhteistyötä covidin aikaan
Maailman muututtua ja normaalin käsitteen muututtua ”uudeksi normaaliksi” myös kansainvälinen hankeyhteistyö on muuttanut muotoaan covidin myötä. Aiemmin hankesopimuksen “sivulauseessa” mainitun...
Miten Itämeri pelastetaan?
John Nurmisen Säätiö perustettiin alun perin kulttuurisäätiöksi vaalimaan merenkulun kulttuuriperintöä ja kertomaan Itämeren tarinaa. Jotta tarina ei saisi onnetonta loppua,...
ResQU2 Project Platform: Knowledge sharing and co-operation increase maritime emergency preparedness
Suurien onnettomuuksien vaara Itämerellä on todellinen. Joka minuutti liikennöi noin 2000 alusta vuosittain. ResQU2-hankkeen päätavoitteena on ollut lisätä pelastusviranomaisten ja...
Muuttuva työelämä luo tarvetta urapohdinnoille
Turun yliopistossa voi erikoistua uraohjaukseen jo neljättä kertaa Elinikäinen oppiminen ja jatkuvan kehittymisen vaatimus ovat tuoneet aikuisväestölle ja urakonkareillekin urapohdinnat...
Kuvassa on VARIANTTI-pätevöitymiskoulutuksen osallistujat koulutuksen päätöspäivänä.
Varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutuksesta oman alan työhön Suomessa
Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja opettajankoulutuslaitoksen hanke VARIANTTI – maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus 2019–2021 on päättymässä. Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien...
Itämerimaisema, jossa lipuu joutsen
Merialuesuunnittelu voi tukea kestävää kehitystä itäisellä Suomenlahdella
Suomenlahden itäosiin kohdistuu kova ihmistoimintojen paine ja moninaisia ympäristöhaasteita. Maantieteellisesti pienelle rannikko- ja merialueelle sijoittuvat Pietarin metropolialue, suuria satamia ja...
Kädessä on metsämansikoita pujotettuna timoteihin.
Kansalaisjärjestöt digitalisaation hyödyntäjinä ja edistäjinä Suomessa
Digitalisaatio ei ole kesälomalla välttämättä päällimmäisenä mielessä, mutta se on läsnä myös loma-aikoina. Asiaa ei tule tietoisesti ajatelleeksi, koska muutos...
Näkymä veneestä Saaristomerelle.
Itämeren suojelu rakentuu monista toisiaan tukevista paloista
Itämeri sisämerenä ja murtovesialueena on erityisen herkkä siihen kertyville ravinteille, ravinnekertymistä aiheutuvalle rehevöitymiselle ja siitä seuraavalle happikadolle. Näkyvinä seurauksina Itämeren...
Maatalousmuoveja kerättynä suuriksi kasoiksi pihalla.
Maatalousmuovien kierrätystä edistämässä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
Harva tulee ajatelleeksi, miten paljon ruuantuotannossa tarvitaan muovia. Alkaen jo maataloustuotannosta, muoveilla on monia käyttökohteita. Peltojen reunoilla näkyvät vaaleat tai...