Arkisto

Kaikki blogitekstit

Brahea-keskuksen tehtävä muuttuvassa maailmassa
Usein kysytään, mikä Turun yliopiston Brahea-keskus oikein on. Mitä se tekee ja mikä on sen tavoite? Vastausta voidaan hakea yliopistolaista,...
Tavarnkuljetuskontteja
Parempi ohjeistus, vähemmän pakkaus-, tavara- ja henkilövahinkoja
Puutteellinen tai riittämätön pakkaus tai puutteelliset ja epäselvät pakkausmerkinnät ovat hyvin usein syynä tavaran vaurioitumiseen sitä käsiteltäessä. Tavaravahingot aiheuttavat paitsi...
SataDiLogis – miten logistiikka kehittyy ja miten rahtiliikenteen onnettomuuksiin on varauduttu Satakunnassa?
Satakunnan vahva vientiteollisuus on maakunnalle hyvin positiivinen asia. Satakunnan teillä liikkuvalle tämä näkyy varsin vilkkaana rahtiliikenteenä. Henkilö- ja rahtiliikenne käyttävät...
Laari Lähiruokapisteen noutokontti Puutorilla
Laari Lähiruokapiste tuo uudenlaisen tavan lähiruoan hankintaan
Me Brahea-keskuksella toteutamme Turun kaupungin kanssa yhteisen Food Hub -elämystorihankkeen, jonka tarkoituksena on lisätä paikallisten elintarvikkeiden ja niiden oheispalveluiden saatavuutta....
Kolme valkoista vaateripustinta vaatetangolla.
Osaavatko opettajat tunnistaa osaamista?
Ammatillista opettajankoulutusta järjestetään Suomessa ammattikorkeakouluissa suomen kielellä ja Åbo Akademissa ruotsin kielellä. Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut voi toimia opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa...
Kansainvälistä hankeyhteistyötä covidin aikaan
Maailman muututtua ja normaalin käsitteen muututtua ”uudeksi normaaliksi” myös kansainvälinen hankeyhteistyö on muuttanut muotoaan covidin myötä. Aiemmin hankesopimuksen “sivulauseessa” mainitun...
Miten Itämeri pelastetaan?
John Nurmisen Säätiö perustettiin alun perin kulttuurisäätiöksi vaalimaan merenkulun kulttuuriperintöä ja kertomaan Itämeren tarinaa. Jotta tarina ei saisi onnetonta loppua,...
ResQU2 Project Platform: Knowledge sharing and co-operation increase maritime emergency preparedness
Suurien onnettomuuksien vaara Itämerellä on todellinen. Joka minuutti liikennöi noin 2000 alusta vuosittain. ResQU2-hankkeen päätavoitteena on ollut lisätä pelastusviranomaisten ja...
Muuttuva työelämä luo tarvetta urapohdinnoille
Turun yliopistossa voi erikoistua uraohjaukseen jo neljättä kertaa Elinikäinen oppiminen ja jatkuvan kehittymisen vaatimus ovat tuoneet aikuisväestölle ja urakonkareillekin urapohdinnat...
Kuvassa on VARIANTTI-pätevöitymiskoulutuksen osallistujat koulutuksen päätöspäivänä.
Varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutuksesta oman alan työhön Suomessa
Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja opettajankoulutuslaitoksen hanke VARIANTTI – maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus 2019–2021 on päättymässä. Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien...
Itämerimaisema, jossa lipuu joutsen
Merialuesuunnittelu voi tukea kestävää kehitystä itäisellä Suomenlahdella
Suomenlahden itäosiin kohdistuu kova ihmistoimintojen paine ja moninaisia ympäristöhaasteita. Maantieteellisesti pienelle rannikko- ja merialueelle sijoittuvat Pietarin metropolialue, suuria satamia ja...
Kädessä on metsämansikoita pujotettuna timoteihin.
Kansalaisjärjestöt digitalisaation hyödyntäjinä ja edistäjinä Suomessa
Digitalisaatio ei ole kesälomalla välttämättä päällimmäisenä mielessä, mutta se on läsnä myös loma-aikoina. Asiaa ei tule tietoisesti ajatelleeksi, koska muutos...
Näkymä veneestä Saaristomerelle.
Itämeren suojelu rakentuu monista toisiaan tukevista paloista
Itämeri sisämerenä ja murtovesialueena on erityisen herkkä siihen kertyville ravinteille, ravinnekertymistä aiheutuvalle rehevöitymiselle ja siitä seuraavalle happikadolle. Näkyvinä seurauksina Itämeren...
Maatalousmuoveja kerättynä suuriksi kasoiksi pihalla.
Maatalousmuovien kierrätystä edistämässä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
Harva tulee ajatelleeksi, miten paljon ruuantuotannossa tarvitaan muovia. Alkaen jo maataloustuotannosta, muoveilla on monia käyttökohteita. Peltojen reunoilla näkyvät vaaleat tai...
Yemin-alus ja sen palava konttilasti merellä
Konttialusten onnettomuusriskit ja turvallinen kulkeminen merellä
Konttialusten onnettomuudet ovat viime vuosina olleet otsikoissa muuan muassa konttialusten tulipalojen ja konttipinojen kaatumisten takia. Onnettomuudet merellä ovat haastavia, koska...
Kuvassa on perunapussi, jota pidetään kädessä yleisötapahtumassa.
Korona-ajan kokemuksia ruokasektorilta
Mitä tänään söisin? Ajankohtainen kysymys aina, mutta on tullut itselleni entistä merkittävämmäksi koronapandemian aikana. Normaali lounasruokailuun meneminen muuttui keittiön pöydän...
MERI-CLEANTECH-hanke kokoaa kumppanuuksia merenkulun tiukentuvan ympäristösääntelyn ratkaisujen ympärille Satakunnassa
Uudet merenkulun ympäristösäännökset edellyttävät cleantech-ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä laivanrakennuksessa että laivaliikennettä tukevissa palveluissa kaikkialla maailmassa. Cleantechillä tarkoitetaan teknologisia tai...
Tavoitteena uusia suomalaisia nimisuojatuotteita
Euroopan unionilla on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimiä suojaava EU:n nimisuojajärjestelmä, jonka puitteissa elintarvikkeiden nimet voidaan suojata alkuperänimityksinä (SAN), maantieteellisinä merkintöinä...
Suurin osa kuljetusvahingoista olisi estettävissä oikeanlaisella suunnittelulla ja pakkauksella
Sujuvissa ja liiketoimintaa tukevissa toimitusketjuissa keskeisissä rooleissa ovat oikeanlainen pakkaus ja suojaus, kuljetusyksikön kustannustehokas lastaussuunnittelu, tehokas lastaus ja riittävä kuormanvarmistus....
Elintarvikealan kehittämistyössä näkyvät nyt lähellä tuotettu ruoka, yrittäjyyden kehittäminen ja vastuullinen ruoantuotanto
Ruokaketju ja kestävä kehitys on yksi Brahea-keskuksessa toimivista teemaryhmistä. Ryhmä toimii laaja-alaisesti elintarvikealan pk-yrittäjyyden sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden kehittämisen...
G.A.STEM-hankkeessa tuodaan kahdella kirjaimella lisämotivaatiota tiedeaineiden oppimiseen yläkoulussa
G.A.STEM-hanke (2018-1-FI01-KA201-047215) on Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu kouluopetuksen strateginen kumppanuushanke, jonka avaintoimi on innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen kehittäminen. Hanketta koordinoi Turun...
Studia Maritima kertoo tarinoita ja asiaa merenkulusta
Studia Maritima on avoin luentosarja kaikille merenkulkualan aiheista kiinnostuneille. Luennoilla pääset kuulemaan merenkulun ammateista, alan kehityksestä ja trendeistä – kiehtovia...
Kuvassa on 7 Brahea-keskuksen työntekijää, jotka istuvat pyödän ympärillä tekemässä töitä.
Brahea-keskuksen blogi aloittaa toimintansa
Brahea-keskus toimii yliopiston ja yhteiskunnan rajapinnalla. Tästä positiosta katsoen keskuksen tehtävänä on edistää Turun yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja toimia tiiviissä...