| Suomeksi |

Suomen Akatemian tutkimushanke 2013-2017
Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot

Ortelius_Septentrionalivm_regionvm

 

Tulevaisuuden hahmottuminen

Euroopan pohjoisella ulottuvuudella kylmän sodan päättyessä

 

Tulevaisuuden hahmottuminen -tutkimushanke (Reimagining Futures, ReImag) tarkastelee Suomen kokemuksia kylmän sodan päättymisestä kansainvälisen politiikan, talouden ja pohjoisen Euroopan geopolitiikan näkökulmista.

Hankkeessa analysoidaan aikalaisten, päätöksentekijöiden ja muiden toimijoiden näkemyksiä, kokemuksia ja toimintaa muutoksen aikana sekä tutkitaan millaisia tulevaisuuden skenaarioita heillä oli. Projekti hyödyntää jatkuvuuden ja muutoksen tematiikkaa sekä kansainvälisen politiikan teorian ja historiantutkimuksen lähestymistapoja ja tuottaa uutta tietoa 1980- ja 1990-lukujen suuresta murroksesta.

Hanke on teoreettisesti ja metodologisesti innovatiivinen, sillä sen puitteissa empiirinen historiantutkimus yhdistyy kansainvälisen politiikan tutkimuksen kannalta keskeiseen teorianmuodostukseen.

Tutkimushankkeen johto

ReImag-hanketta koskevat yhteydenotot voit lähettää Kimmo Rentolalle: contact[at]reimag.fi

Yksittäiset tutkijat tavoitat parhaiten henkilökohtaisten sähköpostiosoitteiden kautta.