Turun korkeakoulujen opiskelijakuntien muodostama Ryhmä 40  000 järjestää 1.3.2017 Kauppatorilla Saisinko harjoittelupaikan? -tempauksen. Ryhmä teetti syksyllä opiskelijoille kyselyn, jonka mukaan 56 % opiskelijoista arvioi Turun alueen tarjoavan oman alan töitä opiskeluaikana melko tai erittäin huonosti. Samalla 75 % opiskelijoista voisi jäädä asumaan Turkuun valmistumisensa jälkeen, mikäli töitä löytyy.

Harjoittelun merkitys opiskelijan työllistymiselle valmistumisen jälkeen on aivan kiistaton. Rekryssä syksyllä 2016 toteutetun harjoittelupalautekyselyn mukaan opiskelijat pitävät harjoittelukokemusta merkityksellisenä omalle opiskelulleen, urasuunnitelmilleen ja ammatilliselle itsetunnolleen. Ensimmäinen oman alan työpaikka löytyy usein samasta organisaatiosta, jossa on oltu harjoittelussa – ei useinkaan heti harjoittelun jälkeen, vaan harjoittelussa saatujen kontaktien kautta myöhemmin.

Turussa on kuusi korkeakoulua. Alueen yrityksille korkeakouluopiskelijat ovat valtava osaamispotentiaali. Suuri määrä osaajista myös jää Turun seudulle opiskelujen jälkeen. Turun yliopistosta valmistuneista 42 % oli töissä Varsinais-Suomessa vuosi valmistumisen jälkeen. Yhtä suuri osuus valmistuneista työskenteli alueella vielä viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Valtaosa Varsinais-Suomeen työllistyneistä työskentelee juuri Turussa. (Lähde: valmistuneille tehtävät sijoittumis- ja uraseurantakyselyt, TY).

Tietoa mahdollisuuksista levitettävä lisää

Opiskelijoiden lisäksi myös työnantajat saavat kiistatonta hyötyä harjoittelusta. Ne työnantajat, jotka ovat palkanneet korkeakouluharjoittelijan, ovat erittäin tyytyväisiä harjoittelijoiden tuomiin ideoihin ja työpanokseen. Rekryn selvityksessä harjoittelijoita palkanneista työnantajista 61 % kertoi palkkaavansa harjoittelijan myös uudelleen!

Jotta uusia harjoittelupaikkoja saadaan alueelle, tietoa opiskelijoiden osaamisesta ja harjoittelijan palkkaamisen hyödyistä pitää levittää yhä uusille työnantajille – myös pieniin yrityksiin.

Rekry tekee tätä työtä osaltaan olemalla yhteydessä työnantajiin ja vierailemalla työpaikoilla. Selvää on, että rekrytoinnin pitää olla työnantajalle helppoa, selkeää ja nopeaa. Tätä varten ylläpidämme yhdessä muiden yliopistojen kanssa Aarresaari.net-palvelua, jossa työnantaja voi ilmoittaa avoimesta paikasta yliopistoihin vaivattomasti. Turun yliopiston opiskelijoille ilmoitettuihin paikkoihin voi tutustua Rekryn tietokannassa.

Toisaalta myös opiskelijoiden oma aktiivisuus harjoittelupaikkaa etsiessä kannattaa: Rekryn harjoittelukyselyn mukaan 34 % harjoittelupaikan saaneista opiskelijoista oli löytänyt paikan ottamalla itse yhteyttä työnantajaan. Paikat ovat usein piilossa.

Korkeakouluissa pitää jatkaa aktiivista työtä harjoittelun ilosanoman levittämiseksi ja työnhakutaitojen kehittämiseksi: harjoittelu hyödyttää aivan kaikkia: opiskelijaa, työnantajaa ja Turun seutua. Siispä yhdymme opiskelijoiden pyyntöön: lisää harjoittelupaikkoja Varsinais-Suomeen.

Lue lisää: Harjoittelusta hyötyvät sekä opiskelijat että työnantajat