Monipuolisesti vuorovaikutuksesta Tutkimuspalvelupäivillä Kuopiossa 23.-24.8.2019

Monipuolisesti vuorovaikutuksesta Tutkimuspalvelupäivillä Kuopiossa 23.-24.8.2019

Lauri Keskinen:

Valtakunnalliset Tutkimuspalvelupäivät keräävät vuosittain yhteen useita satoja alan ammattilaisia niin yliopistoista, korkeakouluista kuin tutkimuslaitoksistakin. Päivien ohjelma on vuosien varrella muokkaantunut tutuksi tulleeseen formaattiin. Kattavimmin osallistujat ovat paikalla yhdessä tilassa torstaina, kun päivät avataan ja kuullaan keynote-puheenvuoroja. Ensimmäisiin puheenvuoroihin ja mahdolliseen paneelikeskusteluun kohdistuu täten kovia viestintään ja jopa ammatti-identiteetin kehittymiseen liittyviä odotuksia. Puhutaanko aiheista, joista löytyy kosketuspintaa valtaosalle kuulijoista? Entä onko puhumassa kollega, asiakas vai kenties jonkin sidosryhmän kuten ministeriön tai rahoittajan edustaja? Tutkimuspalveluissa työskentelevien yhteisen ammatti-identiteetin vuoksi olisi tärkeää, että puhuja koetaan vertaiseksi – henkilöksi, jonka viestillä on vaikutusta asiantuntijoiden arkipäivään. Samalla puhuja esimerkillään kannustaisi tutkimuspalveluita ympäri Suomen jakamaan hyviä käytäntöjä, mikä puolestaan pidemmällä aikavälillä edistäisi ammattikunnan yhteistä asiantuntijaosaamista.

Annukka Malmsten:

Eri organisaatiossa työskentelevien kollegoiden tapaaminen antaa arvokasta vertaistukea tutkimushallinnon asiantuntijan työhön. Tutkimuspalvelupäivien työpajoissa käytännön esimerkkien kautta jaetut kokemukset tuovat esiin yhtäältä sen, että monissa yliopistoissa ollaan aivan samojen haasteiden äärellä ja toisaalta sen, että omassa organisaatiossa saattaakin moni tutkimushallinnon asia olla jo nyt hyvin organisoitu, ja näitä hyväksi koettuja malleja on toki ilo jakaa. Osaamista, hyviä käytänteitä ja onnistuneita ratkaisumalleja olisi mahdollista jakaa vielä nykyistä enemmän.

Tutkimuspalvelupäivillä suomalaisten yliopistojen tutkimuspalvelujen yhteistyöverkosto Finn-ARMA palkitsi Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelman kansallisen yhteystoimisto EUTIn. EUTIn tehtävänä on välittää tietoa Horisontin osallistumismahdollisuuksista sekä neuvoa hakemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. EUTIn esimerkillinen työ H2020-hankkeiden koordinaattoreiden tukena ns. valtakunnallisen koordinaattoriringin muodossa on hyvä esimerkki tuesta, jota tutkimushallinnon edustajat pitävät tärkeänä. Vastaavia verkostoitumiskanavia kaivattiin tutkimuspalvelupäivillä lisää.

Toivottavasti seuraavan EU:n tutkimuksen ja innovaation puiteohjelman Horizon Europen kanssa kansallinen yhteistyö jatkuisi ja saisimme sitä vielä entistä syvemmäksi sekä Brysselin käytävillä nykyistä näkyvämmäksi ja vaikuttavammaksi. Kansallisessa yhteistyössä on voimaa.

Mika Orjala:

Kollegoiden lisäksi Tutkimuspalvelupäivillä kuullaan usein myös erilaisia alan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tänä vuonna näyttelijä Outi Mäenpää esitelmöi ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Mäenpään esityksen voi kiteyttää vanhaan suomalaiseen sananparteen: niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Eli myönteinen keskustelunavaus tuo pienemmällä todennäköisyydellä kipakan kommentin vastapuolelta, kuin jos keskustelu aloitetaan kielteisellä sävyllä.

Asiantuntijatyössä kommunikointi asiakkaiden, kollegoiden, rahoittajan edustajien ym. kanssa on jokapäiväistä toimintaa, ja joskus se myös kuluttaa viestijän energiaa. Jos vuorovaikutus tapahtuu myönteisessä sävyssä, on energiakato pienempi kuin jos viestintä on pääosin kielteistä.

Seuraavan kerran kun sisälläsi kiehuu ja sanat tekee mieli suorastaan viskata toisen päälle, mieti ensin, olisiko lopputulos kuitenkin parempi, jos vetäisit syvään henkeä ja keskustelisit rauhalliseen sävyyn vaikkapa kollegasi kanssa. Viestin ydinsisältökin menee tällä tavoin paremmin perille!

Vuoden 2020 Tutkimuspalvelupäivät järjestetään Turussa elokuussa.