EU:n Horizon 2020 -puiteohjelman loppukiri – Paranna mahdollisuuksiasi Green Deal -hauissa Crowdhelixin avulla

EU:n Horizon 2020 -puiteohjelman loppukiri – Paranna mahdollisuuksiasi Green Deal -hauissa Crowdhelixin avulla

“Coordinator seeking Partners for Green Deal call: Zero-pollution, toxic free environment”; “Looking for partners to monitor the contaminants in food and water”; “Seeking to join consortium for the ‘Preventing and fighting extreme wildfires’ call”; “Seeking to join consortium for Farm to Fork”. Tämän tyyppisiä partnerinhakuviestejä EU:n Green Deal -hakuihin on tipahdellut postilaatikkooni siitä lähtien kun kirjauduin Crowdhelixiin ja profiloiduin siellä biodiversiteettiin ja ilmaston muutokseen liittyvillä avainsanoilla. Mikä Green Deal, ja mikä Crowdhelix?

Green Deal on EU:n vihreän kehityksen ohjelma, jolla pyritään muuttamaan koko EU:n talous ympäristön kannalta kestäväksi. Euroopan tavoitteena on olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa, vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaatii huomattavaa päästöjen vähentämistä, mutta myös investointeja huippututkimukseen ja innovaatioihin, sekä luonnonympäristöjen suojelua ja ennallistamista. Green Dealin kokonaisuus onkin hyvin laaja käsittäen mm. maatalouteen, ympäristöön, energiaan, liikenteeseen ja teollisuuteen liittyviä toimia. EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (Horisontti 2020) viimeiset avoinna olevat rahoitushaut liittyvät EU:n Green Deal -tematiikkaan. Green Deal -haut tulevat olemaan tärkeä osa myös ensi vuonna alkavaa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa.

Hyvien kumppanien löytäminen on EU:n puiteohjelmien konsortiohankehauissa ensiarvoisen tärkeää. Tämä tulee korostumaan entisestään Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa.  Vastatakseen tähän haasteeseen, Turun yliopisto liittyi hiljattain EU-rahoitusta hakevien yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten avoimelle Crowdhelix-innovaatioalustalle.  Alusta tuo yhteen kansainvälisen huippututkijoiden verkoston ja innovoivat yritykset, jotta ne voivat yhdessä toteuttaa uraauurtavia EU-puiteohjelmahankkeita. Tällä hetkellä alustalla on 447 instituutiota ja innovaatioyritystä maailmanlaajuisesti. Aktiiviseen käyttäjäyhteisöön kuuluu lähes 5000 tutkimuksen ja innovaation parissa työskentelevää ammattilaista, ja verkosto kehittyy ja kasvaa koko ajan. Organisaation liittyminen alustalle mahdollistaa kaikkien organisaation jäsenten rekisteröitymisen alustan käyttäjiksi. Jotta palvelusta hyötyisi mahdollisimman paljon, omaan käyttäjäprofiiliin on hyvä lisätä avainsanat omista asiantuntijuusalueista ja intresseistä.

Crowdhelixin sisällä toimii 27 eri teemojen, kuten ”Climate”, ”Energy”, ”Food”, ”Heath” jne, ympärille keskittyvää yhteistyöalustaa, joita kutsutaan nimellä “Helix”. Helixien määrä ja teemat elävät käyttäjien tarpeiden mukaan, ja esimerkiksi tammikuussa alkavan Horisontti Eurooppa- puiteohjelman missioiden mukaisesti alustalle ollaankin luomassa viisi uutta Helixiä. Crowdhelixiin rekisteröitynyt käyttäjä voi liittyä niin moneen Helixiin kuin haluaa, seurata siellä julkaistavia partnerinhakuilmoituksia ja vastata niihin, julkaista oman ilmoituksen ja osallistua verkostoitumistapahtumiin. Esimerkiksi lokakuussa 2020 järjestettiin Green Deal -teemainen virtuaalinen verkostoitumistapahtuma, jossa esiteltiin Green Deal -aihepiiriin liittyviä hakuja, ja organisaatiot saivat esitellä itseään ja kiinnostusta osallistua hakuihin ja kumppaneiden etsintään. Lisäksi tutkimusryhmät voivat luoda oman ryhmän organisaationsa alle ja sitä kautta hakea kohdennetummin kumppaneita tiettyyn puiteohjelmahakuun tai tarjota omaa osaamistaan. Ryhmän sivulle voi myös lisätä tietoa EU-rahoitteiseen tutkimukseen liittyvistä tavoitteista.

Juuri nyt Crowdhelixissä on meneillään kiivas partnereiden haku ja konsortioiden muodostus avoinna oleviin Green Deal -hakuihin. Jos olet siis aikeissa osallistua tammikuun 26. päivä sulkeutuviin Green Deal hakuihin ja olet vailla partnereita, niin nyt olisi otollinen aika rekisteröityä Crowdhelixin käyttäjäksi. Myös ensi vuonna alkavaa Horisontti Eurooppaa kannattaa jo pitää silmällä ja alkaa suunnitella mahdollista konsortiota tai konsortion jäseneksi tarjoutumista työohjelmaluonnoksissa esiteltyihin aiheisiin liittyen. Crowdhelixiin kirjautumisen jälkeen partnerinhakuilmoituksia alkaa tipahdella postilaatikkoosi, ja ehkä joku etsii juuri sinun osaamistasi!

Hanna Honkanen ja Johanna Toivonen