Sosiologiaa Turun yliopistossa 90 vuotta

sos_logo_fiKirjoittaja on sosiologian professori Hannu Ruonavaara

Suomen ensimmäinen sosiologian professuuri perustettiin Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan helmikuussa 1926. Tässä vaiheessa sosiologia ymmärrettiin humanistiseksi kulttuuritieteeksi, johon sisältyi kansatiede ja vertaileva uskontotiede. Tähän sopii hyvin, että professuurin ensimmäinen haltija, Uno Harva (1882-1949), muistetaan enemmänkin suomalaisen uskontotieteen kuin sosiologian uranuurtajana.

Sotien jälkeen sosiologian professuurin alan määrittelyssä ”nykyaikaisten kulttuuriyhteiskuntien sosiologia ja sosiaalipsykologia” korvasi kansa- ja uskontotieteen. Myös Turun yliopiston sosiologiassa ”antropologinen tutkimusote väistyi, ja sen paikan valtasi vähitellen uusi amerikkalaistyyppinen sosiologia, jolle oli tyypillistä kohteen löytyminen oman maan nykyhetkeä koskevista ongelmista ja ilmiöistä ynnä vastaavat metodiset ratkaisut”[1].

Vahvasti yksinkertaistaen voi sanoa, että samalla tiellä on Turun yliopiston sosiologia edelleen. ”Amerikkalaistyyppistä sosiologiaa” on vuosien varrella tullut haastamaan ja sivistämään ensin positivismikritiikki ja marxilainen ajattelu, sitten laadullisen metodologian renessanssi, feministinen naistutkimus ja viimeksi mannermainen filosofia ja yhteiskuntateoria. Nykyään oppiaine on tunnettu etenkin sosiaaliseen eriarvoisuuteen kohdistuvasta kvantitatiivisesta tutkimuksesta, mutta vahvaa on myös laadullisia menetelmiä hyödyntävä poliittinen ja kulttuurinen sosiologia.

Sosiologian yksikkö juhlii yhdeksänkymppisiään lukuisin seminaarein ja muin tilaisuuksin. Ensimmäinen tapahtumista on Sosiologian klubi ry:n 50-vuotisjuhla 5.3. Seuraavana järjestetään keskiviikkona 9.3. seminaari aiheesta Housing and Social Theory. Tässä seminaarissa esiintyvät David Clapham Readingin yliopistosta sekä Hannu Ruonavaara ja Tuukka Kaidesoja omasta yksiköstämme. Etnografista tutkimusta käsittelevä seminaari järjestetään 12.-13.5. puhujinaan Hilary Pilkington Manchesterin yliopistosta ja Elina Oinas Helsingin yliopistosta. Oppiaineen koordinoima suurprojekti Tackling Inequalities in Time of Austerity järjestää kansainvälisen seminaarin syyskuussa teemanaan eriarvoisuuden torjuminen sosiaalisten investointien avulla. Loka-marraskuussa Sosiologian klubi järjestää seminaarin nimeltä Rajaton sosiologinen mielikuvitus. Juhlavuoden päätteeksi järjestetään oppiaineeseen ja sen historiaan painottuva juhlaseminaari päivällisineen.

Seminaarien tarkemmasta ohjelmasta ja juhlavuoden tapahtumista ylipäätään tiedotetaan oppiaineen kotisivulla.

Tervetuloa tapahtumiin sosiologian nykyinen ja entinen väki, uudet ja vanhat opiskelijat, alumnit, ystävät ja yhteistyökumppanit!

 

[1] Ari Haavio 1987: Uno Harva sosiologian ensimmäisenä professorina Turun Yliopistossa. Sivut 8-18 julkaisussa Juha Kaskinen & Ari Haavio: ”Avaamaan oven rohkeasti mutta ei aivan leveältä”. Sosiologian oppituolin perustamisen 60-vuotisjuhlaseminaari Turun yliopistossa 16.12.1986. Turun yliopisto, sosiologisia tutkimuksia 117.