Välkommen till konferensen Svenskan i Finland 18!

Den 18:e konferensen om svenskan i Finland ordnas i oktober 2018 av Nordiska språk vid Åbo universitet.

I denna blogg kommer du att hitta bl.a. viktiga datum och information om programmet.

Tema för konferensen är Svenskan i Finland, i all sin mångfald.

Plenarföreläsare är:

  • Catrin Norrby, Stockholms universitet: “Att interagera på finlandssvenska och sverigesvenska. Hur hänger språkbruk, kultur och nation ihop?”
  • Taina Juurakko-Paavola, Tammerfors universitet: “Svenskundervisning i den digitala eran”

Deadline för abstrakt till föredrag och poster (max 300 ord inklusive referenser) var den 27 augusti 2018. De antagna föredragshållarna har fått ett besked om sitt bidrag i slutet av augusti.


Har du frågor?
Ta kontakt: svif18@utu.fi

Arrangörskommittén:
Camilla Wide
Eva Ingman
Katri Lankinen
Mari Mäkilä
Veijo Vaakanainen