Anmälningstiden har gått ut den 20 september.

Konferensavgiften är 120€,
med subventionerade avgifter för doktorander (65€) och studenter (20€).

Därtill kommer priset på konferensmiddagen (45€ eller 30€ för doktorander/studenter) om du väljer att delta i den.


Deadline för abstrakt till föredrag och poster (max 300 ord inklusive referenser) var den 27 augusti 2018. De antagna föredragshållarna har fått ett besked om sitt bidrag i slutet av augusti.