Abstrakten för föredragen hittar du här (uppdaterat 10.10.2018).

Av miljöhänsyn kommer vi inte att dela ut abstraktboken på papper under konferensen.