Arbetsgrupp

Åbo hovrätts historia forskas av en arbetsgrupp bestående av rättshistoriker och historiker från olika universitet.

Kansikuva
Åbo Hovrätt sesion i första divisionen 1908. Från vänster 1. Vicepresident Fredrik Francis Bruun, 2. Vicehäradshövding Gustaf Leonard Idestam (vid protokollet), 3. Hovrättsrådet August Artur Juselius (vid fönstret), 4. Adj. borgmästare Fredrik Rafael Wasenius, 5. Asessor Fredrik Stenström, 6. Hovrättsrådet Oskar Julius Tammelin. Foto: Museiverket, historiska bildsamlingarna.