Litteratur

Lars Björne, ”Syihin ja lakiin eikä mielivaltaan”. Tutkimus Turun hovioikeuden poliittisista oikeudenkäynneistä vuosina 1918-1939. SLY:n julkaisuja, A-sarja, 117. Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsingfors, 1977.

Yrjö Blomstedt, Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo Hovrätt, WSOY, Borgå/Helsingfors, 1973.

Hilkka Karpela-Uusitalo, Tapahtuipa kerran. Kertomuksia Turun hovioikeudesta. Turun hovioikeus, Åbo, 2017.

Wilhelm Gabriel Lagus, Åbo hofrätts historia intill den 12. Nov. 1823, då hofrätten firade sin andra secular-fest, 1.: Biographiska anteckningar. Frenckell, Helsingfors, 1834.

K. R. Melander, Drag ur Åbo hovrätts äldre historia och ur rättslivet i Finland under förra hälften av 1600-talet. Juridiska föreningens i Finland publikationsserie, 3. Juridiska föreningen i Finland, Helsingfors, 1936.

A.W. Westerlund, Åbo hovrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän 1623–1923: biografiska och genealogiska anteckningar, 1–2. H. Edgrens bokhandel, Åbo, 1923.