Forskningsprojektet

Trots att Åbo hovrätt har haft en viktig roll vet vi relativt lite om dess historia. Detta beror i stort sett på att domstolens äldsta arkiv förstördes i Åbo brand 1827 innan något egentligt historieverk hade hunnit skrivas om institutionens dåvarande historia. Projektets perspektiv är både rätts- och socialhistoriskt. Sålunda bidrar det med ny kunskap och nya perspektiv till såväl den finska som aboensiska rättshistorien på ett sätt som utmärkt kompletterar Yrjö Blomstedts fem årtionden gamla verk.

Åbo hovrätts personals förhållande till Åbo stad och åbobor är till exempel ett tämligen outforskat tema. Forskningsgruppen kommer att fylla i denna samt övriga forskningsluckor.

Kansikuva
Foto från Vårdberget mot Åbo östra centrum med domkyrkans höga torn i mitten. Foto: Uno Selén, Åbo museicentral, Fotoarkivet.