Projektin kulku

Ukipolis-projekti käynnistyi 5.3.2018 kaikkien osapuolien yhteisellä tapaamisella Uudessakaupungissa. Tuolloin puhuttiin projektin tavoitteista ja koulutusalustan toiminnasta.  Tämän jälkeen seuraavien kahden kuukauden aikana järjestettiin tapaamisia kahden mukana olevan yrityksen ja opiskelijaryhmän välillä. Tapaamisissa käytiin läpi tarkemmin yritysten tarpeita ja koulutusalustalle ladattavia materiaaleja.

Tapaamisten ja parin haastattelun pohjalta opiskelijaryhmä toteutti kyselylomaketutkimuksen yritysten työntekijöille. Lomakkeella kartoitettiin ennen kaikkea koulutusalustan hyödyllisyyttä perehdutyksessä, mikä on jatkossa tärkeää tietoa, kun hanketta kehitetään eteenpäin myöhemmin. Projektin tuloksia esiteltiin 30.5.2018 Uudessakaupungissa.

Mistä Kauppakamarin projektissa on oikein kyse?

Projektikurssimme kohteena on Turun Kauppakamarin projekti, jonka tavoitteena on kehittää verkkokoulutusalusta Vakka-Suomen yrityksille. Alustalle on tarkoitus saada yrityskohtaista koulutusmateriaalia, jolla voidaan parantaa niin työntekijöiden kuin kouluttajien perehdytystä.

Hanke käynnistyi maaliskuun 2018 alussa ja päättyi taloussosiologian opiskelijoiden osalta toukokuun loppupuolella. Pilottihankkeeseen osallistui kaksi Vakka-Suomen alueella toimivaa yritystä: RTL-Inductives ja Vakka-Suomen Puhelin.