Loppupohdintoja

Kyselylomake tuli tehtyä, vastauksia saatua, haastatteluja nauhoitettua ja loppuraportti kirjoitettua. Mutkia ehti vajaan kolmen kuukauden aikana tulla paljon, mutta tuntuu että niistä kaikista selvittiin yllättävän hyvin.

Näin lopussa voimme sanoa ylpeinä, että ymmärrämme nyt huomattavasti enemmän Vakka-Suomen alueen yritystoiminnasta kuin maaliskuun alussa. Projektimme myös auttoi kehittämään yritysten sisäistä koulutusta, mutta tuloksia pääsemme ehkä näkemään tulevaisuudessa jos Kauppakamarin hanke jatkuu.

Ukipolis-projekti oli paikoin raskas hanke, mutta jälkikäteen voi sanoa että kaikki ongelmat olivat todella kasvattavia. Eivät mitkään projektit ole helppoja, ja varsinkin kun yhdessä toimii kymmeniä eri tahojen ihmisiä, niin aikataulutus ja työn laatu kompastelevat nopeasti. Meidän opiskelijoiden osalta homma nyt paketissa, mutta toivottavasti pääsemme näkemään työmme tuloksia myöhemmin.

Mitä opimme Kauppakamarin projektista?

Työelämälähtöinen projektikurssi järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa ja sen tarkoituksena oli lähentää yliopistoa, kaupunkia ja yrityksiä. Tässä tehtävässä se onnistui hienosti! Kurssi antoi meille paljon hyödyllistä kokemusta projektihallinnasta, yhteistyöstä eri tahojen välillä ja meidän opiskelijoiden vahvuuksien tunnistamisesta.

Erityisesti viimeinen kohta oli kaikkein antoisin, sillä opimme löytämään uusia puolia itsestämme ja valjastamaan niitä projektin työstämiseen. Meidänkin neljän hengen ryhmämme kaikki jäsenet olivat tottuneita tietynlaiseen työskentelyyn, mutta näin isossa projektissa meidän oli jaettava osa-alueita eri henkilöiden kesken, jotta valmista tulisi. Toisinaan asioiden sopiminen on vaikeaa, mutta selvisimme siitä lähes ongelmitta.