Perhetapahtumalla kiitetään perheitä osallistumisesta laajaan aivotutkimukseen

Eija Jossandt

Perheiden kannustaminen osallistumaan pitkittäistutkimukseen vuodesta toiseen on ensisijaisen tärkeää lasten aivojen kehitystä selvittävässä FinnBrain-tutkimuksessamme. Ilman perheiden aktiivista osallistumista raskausajasta pitkälle aikuisuuteen ulottuvan seurantatutkimuksen tekeminen ei onnistuisi. Olemme järjestäneet tutkimusperheille säännöllisesti perhetapahtumia, joissa vanhemmat pääsevät keskustelemaan tutkijoiden kanssa ja saavat tietoa tutkimuksesta, johon osallistuvat. Erityisen kiinnostuneita vanhemmat ovat olleet kuulemaan tutkimustuloksia. Lapsille järjestämme eri-ikäisille sopivaa viihdettä.

Tulevana sunnuntaina 5.3.2017 järjestämme neljännen perhetapahtuman ja tällä kertaa kiitämme erityisesti neuropsykologisille tutkimuskäynneille ja aivokuvantamiseen osallistuneita perheitä aktiivisesta osallistumisesta tutkimukseen. Mittauksiin on osallistunut satoja lapsia tai heidän vanhempiaan. Tutkimuksen ainutlaatuisuutta lisää se, että samat perheet käyvät seurantamittauksissa ja toiveena on, että he edelleen innostuisivat tulemaan lasten kanssa näille tutkimuskäynneille heidän kasvaessaan.

Paikalla tapahtumassa on suuri osa FinnBrain-tutkijoista, ja ohjelmassa on tutkimuksen johtajan professori Hasse Karlssonin tervehdys sekä tietoiskuja eri osatutkimuksiin liittyen: dosentti Linnea Karlsson kertoo, miten muualla maailmassa tehdään vastaavaa tutkimusta kuin meillä, tutkijalääkäri Jetro Tuulari kertoo aivokuvantamisesta, erikoistutkija Henna-Maria Uusitupa imetyksestä ja suolistomikrobiston kehityksestä sekä dosentti Riikka Korja neuropsykologisista tutkimuksista. Lisäksi perheillä on mahdollisuus keskustella eri osa-alueiden tutkijoiden ja lastenlääkärin kanssa osatutkimusten infopisteillä.

Perheen pienimmille järjestetään tapahtuman ajan monenlaista mukavaa puuhaa, ja muusikko ja teatterintekijä Aino Laine vetää perheille tarinamuskareita. Perhetapahtumaamme on ilmoittautunut noin sata lasta vanhempineen ja suurin osa lapsista on 1‒3-vuotiaita. Tapahtumaa rahoittaa Maaherra Wilho Kytän säätiö.

FinnBrain-tutkimuksessa selvitetään geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutusta lapsen aivojen kehitykseen. Tutkimukseen on lähtenyt vuosien 2010‒2015 aikana mukaan yli 4 000 perhettä Turusta ja ympäristökunnista sekä Ahvenanmaalta. Tutkimusaineistoa, joka koostuu mm. kyselyaineistosta, rekisteriaineistosta ja biologisista näytteistä, on kerätty raskausajasta lähtien, ja tavoitteena on seurata lapsen kehitystä pitkälle aikuisikään asti sekä vanhempia lapsen syntymän jälkeen useiden vuosien ajan.

Tutkimusta tehdään, jotta voimme olla mukana kehittämässä parempia hoitomenetelmiä ja edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Perhetapahtumat ovat tutkimuksessamme tärkeä tapa sekä kiittää perheitä että toisaalta kannustaa ja kertoa, miksi osallistuminen pitkittäistutkimukseen on tärkeää jatkossakin.

Eija Jossandt
Kirjoittaja on FinnBrain-tutkimuksen projektikoordinaattori