Kaisa Linderborg

Elintarvikkeilla ja elintarviketuotannolla on keskeinen osa yliopiston temaattisilla, strategisilla tutkimusalueilla: biotaloudessa ja -tulevaisuudessa. Kiertotalouden ja ilmastovaikutusten lisäksi tulevaisuuden elintarvikekenttään vaikuttavat muun muassa väestönkasvu ja ikääntyminen sekä aikaan katsomaton ihmisen perustarve nauttia maittavasta, turvallisesta ja terveellisestä, vastuullisesti tuotetusta ja tutkitusta ruuasta.

Turun yliopiston biokemian laitoksen elintarviketieteillä koulutetaan elintarvikekemian maistereita ja elintarvikekehityksen diplomi-insinöörejä sekä filosofian ja tekniikan tohtoreita, alan diplomi-insinöörejä ja tekniikan tohtoreita ainoana Suomessa. Elintarvikekemia ja samalla Turun yliopiston elintarviketiede täyttää puoli vuosisataa vuonna 2020. Viidenkymmenen vuoden aikana on koettu valtava harppaus muun muassa elintarvikemarkkinoiden globalistumisessa, elintarvikkeiden terveysvaikutusten tunnistamisessa, elintarviketuotannon teollistumisessa ja digitalisaatiossa. Samalla arvostus kotimaiseen, puhtaaseen, lähellä ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan on säilynyt tai jopa kasvanut.

Yksi Turun yliopiston elintarviketieteiden vahvuuksista on tieteellisen perustutkimuksen yhdistyminen soveltavaan tutkimukseen sekä tiivis yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Neljäkymmentä vuotta sitten Elintarviketeollisuusliitto rahoitti ensimmäisen varsinaisen professorimme palkkakustannuksia viiden vuoden ajan. Nykyään teollisuusyhteistyö näkyy muun muassa elinkeinoelämän kanssa verkottuneissa, innovaatiokeskus Tekesin rahoittamissa tutkimusprojekteissa sekä valmistuneiden tohtorien, maisterien ja diplomi-insinöörien työllistymisenä paitsi tutkimuslaitoksiin ja viranomaistehtäviin myös vahvasti elintarviketeollisuuteen. Elintarviketieteiden 45-vuotisjuhlien aikaan, keväällä 2015 tehdyn kartoituksen mukaan vajaasta kuudestakymmenestä Turun yliopiston elintarviketieteiltä valmistuneesta tohtorista ei yksikään ollut työtön.

Kansainvälisyys korostuu työssämme. Tutkimusvierailut ulkomaille ja valmistuneiden sijoittuminen kansainvälisiin tehtäviin luovat pohjaa toiminnalle. Elintarvikekemian linjan oheen vuonna 2012 perustettu elintarvikekehityksen Food Development -koulutus on englanninkielistä ja suunnattu myös kansainvälisille opiskelijoille. Vuodesta 2015 on yksikköämme johtanut eräs yliopistomme harvoista ulkomaistaustaisista naisprofessoreista, Baoru Yang. Turun yliopiston biokemian laitos onkin yksi yliopistomme kansainvälisimmistä, ja elintarviketieteiden tohtorikoulutettavista noin 40 % on ulkomaalaisia. Englanninkieliseen Food Development -koulutukseen on tänä keväänä runsaasti hakijoita lukukausimaksuista huolimatta. Elintarvikekehityksen diplomi-insinööritutkinto on mahdollista suorittaa myös kaksoistutkintona kiinalaisen Jiangnan yliopiston kanssa.

Pohjoinen ulottuvuus ja monipuolinen profiili pohjoisten elintarvikkeiden kehittämisessä yhdistettynä terveysvaikutteisuuteen ja innovatiivisuuteen on yksikkömme toimivaksi todettu strategia, jossa pohjoisen yliopiston globaali kansainvälisyys yhdistyy biotulevaisuuteen turvaamaan maittavat, turvalliset ja terveelliset pohjolassa tuotetut elintarvikkeet niin meillä kuin maailmalla.

Kaisa Linderborg
Kirjoittaja on molekulaaristen elintarviketieteiden apulaisprofessori (tenure track) Turun yliopiston biokemian laitoksessa.FacebooktwitterFacebooktwitter