Yrittäjyysyliopisto antaa opiskelijoille parempia valmiuksia työelämään

Jarna Heinonen

Yliopistoissa on tärkeää kannustaa opiskelijoita kekseliäisyyteen ja yritteliäisyyteen.

Entä jos kotimaiset sirkat kelpaisivat oikeasti ravinnoksi?

Eräs elintarvikeinsinööri sai idean. Hän halusi tutkia sirkka-aterioiden mahdollisuuksia Suomessa, mutta tarvitsi apua muiden alojen asiantuntijoilta. Onneksi hän oli juuri oikeassa paikassa: kurssilla, jossa tarkoituksena oli kehittää opiskelijoiden omia yritysideoita.

Ensin mukaan lähti oikeustieteilijä, joka alkoi pohdiskella sirkkojen myyntiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Pian hänen jälkeensä yrittäjyyskurssilla syntyneeseen kunnianhimoiseen hyönteisprojektiin liittyi mukaan muitakin opiskelijoita.

Maaliskuussa he myivät ostamansa demoerän suomalaista kotisirkkaa loppuun kahdessa viikossa, ja kattoivat tuloilla alkuvaiheessa kertyneet kulunsa.

Valtakunnallisen Nuori Yrittäjyys -ohjelman finaalissa Startup! -kurssin kilpailijat kahmivat kaikki korkeakouluasteen palkinnot. Sirkkaruokaidea, joka tunnetaan nykyisen Entis -yrityksenä, voitti siellä parhaan yritysidean palkinnon.

Yrittäjyys on vahvasti läsnä Turun yliopiston uudessa strategiassa. Yliopiston ylin johto rehtoria myöten on vahvasti sitoutunut yrittäjyyden edistämiseen: vahva sivistysyliopisto voi olla myös yrittäjyysyliopisto.

Usein organisaatioiden hienot strategiat jäävät sanahelinäksi. Yrittäjyysstrategia on kuitenkin jo ensimmäisen vuoden aikana jalkautunut Turun yliopistossa tiedekuntiin ja johtanut konkreettisiin yrittäjyystekoihin.

Startup! -kurssilla opiskelijat luovat uusia liikeideoita ja käynnistävät liiketoiminnan kurssin aikana. Osana NY-ohjelmaa Startup! -kurssin parhaimmisto osallistuu valtakunnalliseen finaaliin, joka tänä vuonna järjestettiin huhtikuussa Finlandia-talolla. Turkulaiset korkeakouluopiskelijat havainnollistivat liikeideoiden syntyä.

Oleellista on tekemisen ilo ja aito monitieteisyys.

Opiskelijoiden kannustaminen yrittäjyyteen edellyttää henkilökunnalta – tutkijoilta ja opettajilta – samankaltaista innostusta. Siksi Turun yliopisto on kehittänyt Intoa! -yrittäjyystekopalkinnon, jonka tarkoituksena on rohkaista yliopiston henkilökuntaa yrittäjyystekoihin. Vuonna 2016 yrittäjyystekopalkinnon sai sittemmin juuri menestystä niittänyt Startup! -kurssi.

Keväällä 2017 palkinto annettiin puolestaan Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksen materiaalitutkimuksen laboratorion tutkimusryhmälle tunnustuksena ryhmän sinnikkyydestä ja yritteliäisyydestä. Ryhmän keksintö patentoitiin vuonna 2010 ja keksinnön oikeudet siirrettiin muutamaa vuotta myöhemmin Turun yliopistolle.

Tekesin TUTL -ohjelman rahoittaman Commercialization of Novel Interfaces (COMNINT) -hankkeen kautta keksintö onnistuttiin kaupallistamaan: ryhmän tutkimustulosten pohjalta on perustettu Comptek Solutions Oy -niminen startup-yritys. Se tuo markkinoille teknologiaa, jolla saavutetaan ennennäkemättömän virheettömiä puolijohdepintoja. Virheettömyydestä johtuen esimerkiksi älypuhelinten ja tietokoneiden akut saadaan kestämään huomattavasti pidempään. Keksinnölle on myönnetty patentti jo useilla tärkeillä markkina-alueilla, kuten Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa.

Yrittäjyys siis jalkautuu tiedekuntiin. Samalla on kuitenkin tärkeää muistaa, että kaupallinen näkökulma yrittäjyyteen antaa ilmiöstä varsin yksipuolisen kuvan. Tämän vuoksi monitieteisessä Turun yliopistossa yrittäjyyttä lähestytään huomattavasti laajemmin, eri tiedekuntien tarpeista ja odotuksista lähtien. Tutkijat ja opettajat yli tiedekuntarajojen kerääntyvät yhteen pohtimaan yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia niin tutkimuksen, opetuksen kuin työelämäkytkösten suhteen.

Yrittäjyys ymmärretään hyvin eri tavoin eri tieteenaloilla: lääketieteessä kyse voi olla tutkimuslöydöksen kaupallistamisesta, humanistille yrittäjyys voi merkitä uusia työelämätaitoja ja tapaa harjoittaa omaa ammattia. Oikeustieteellisessä se voi tarkoittaa perinteisen asianajajayrittäjän uran lisäksi vaikkapa juristin rohkeaa heittäytymistä startup-yrittäjyyteen jossakin vaiheessa elämää.

Yliopiston työpajoissa on siksi pohdittu myös erilaisia keinoja tuoda yrittäjyys osaksi tiedeyliopiston opetusta. Esimerkiksi syksystä 2017 kaikille lääketieteen opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus yrittäjyysopintoihin. Vastaavasti henkilökunnan vapaaehtoisvoimin käynnistämä Yrittäjyyskilta kokoontuu aika ajoin vaihtamaan ajatuksia omista kokemuksistaan yrittäjyysopetuksessa ja elinkeinoelämäyhteistyössä.

Yrittäjyysyliopisto ponnistaa vahvasta yrittäjyystutkimuksesta.

Yliopiston tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa tasokasta opetusta. Vaikka yrittäjyystutkimuksen luonteva koti on kauppakorkeakoulussa, yrittäjyyden tutkimus on monitieteistä sekä kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunutta.

Turun yliopistossa yrittäjyystutkimus ei rajoitu kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden yksikköön, vaan tutkimuskohteita ja tutkijoita löytyy lisääntyvässä määrin muista oppiaineista ja tiedekunnista. Yrittäjyyden yksikössä käynnissä olevat Suomen Akatemian rahoittamat laajat tutkimushankkeet sekä monet muut ulkoisella rahoituksella toteutetut projektit ovat osoituksia osaamisesta ja erinomaisista verkostoista. Samalla tutkimushankkeet tuottavat uutta tietoa yrittäjyysyliopistosta sekä opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden yrittäjyyskäsityksistä. Niiden kautta saavutetaan tietoa erilaisista keinoista mitata yrittäjyysyliopiston vaikuttavuutta yliopistossa ja yhteiskunnassa laajemminkin.

Tutkittu uusi tieto yrittäjyydestä ja innovaatioista antaa yliopistolle entistä paremmat edellytykset rakentaa alueen tulevaisuutta monipuolisen koulutuksen ja tutkimuksen luomalle lujalle perustalle.

Turun yliopisto tekee tulevaisuudessakin tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa kehittääkseen opiskelijoidensa työelämävalmiuksia, ongelmanratkaisutaitoja sekä uutta yrittäjyyttä. Henki on hyvä, ja usko tulevaisuuteen vahva. Konkreettiset teot kuitenkin ratkaisevat sen, kuinka hyvin Turun yliopisto lunastaa paikkansa ketteränä vaikuttajana, jolla on merkittävä rooli alueen talouden ja yhteiskunnan elinvoiman rakentamisessa.

Yrittäjyysyliopiston alkuaskeleet ovat lupaavat.

Ja kenties sirkat saapuvat pian jo arkipäiväisiin ruokapöytiimme.

Jarna Heinonen
Kirjoittaja on yrittäjyyden professori ja yrittäjyyden yksikön johtaja.
Twitter: @JarnaHeinonen