Riitta Pyykkö

Lukuvuosi on alkamassa ja ensimmäiset uudet opiskelijat ovat jo saapuneet kampukselle. On ilo toivottaa heidät tervetulleiksi akateemiseen yhteisöömme. Toisaalta vastuu painaa: Miten osaamme vastata heidän suuriin odotuksiinsa opiskelun ja oppimisen laadusta, miten saamme heidän opiskeluintonsa säilymään vuosien ajan?

Kaikkein tärkein taito tulevaisuutta ajatellen on oppimaan oppimisen kyky ja halu. Se ja motivaatio kulkevat yhdessä jo opiskeluaikana, toisaalta sitä tarvitaan myöhemmässä elämässä. Yliopistotutkinto kun on vain ajokortti, joka antaa luvan varsinaiseen, läpi elämän jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa puhutaan nyt paljon oppijakeskeisyyden vahvistamisesta aiemman opettajakeskeisyyden asemesta. Pyrimme – kohtuuden rajoissa – luomaan jokaiselle opiskelijalle oman opintopolun, mikä tarkoittaa myös aiempaa enemmän joustavuutta opintojen toteuttamisessa. Se merkitsee sekä opiskelijan että opettajan roolien muuttumista. Siksi kannustamme opettajia kokeiluihin ja jo olemassa olevien hyvien käytänteiden jakamiseen. Perinteisesti hyvin autonomisen yliopisto-opettajan on toimittava yhdessä kollegoidensa kanssa, ja opiskelijatkin ovat nuorempia kollegoita.

Alkavan lukuvuoden yhtenä teemana Turun yliopistossa on ohjauksen kehittäminen. Jokaisella uudella opiskelijalla on jo vuosia ollut tukenaan sekä opiskelijayhteisöön tutustuttava vanhempi opiskelija että opintoihin johdattava opettajatuutori tai omaopettaja. Tuutorointi on kuitenkin ollut kirjavaa ja painottunut liiaksi aivan opintojen alkuun, vaikka ohjaukselle on tarvetta kaikissa opintojen vaiheissa. Kehitettävää siis riittää.

Opiskelija opiskelee omaa tulevaisuuttaan, ei yliopistoa varten. Yksi osa ohjausta on siten tiedon antaminen tulevista työmahdollisuuksista. Tänä päivänä ei ole realismia tähdätä johonkin yhteen, nykynäkymien pohjalle rakennettuun uraan. Tarvitaan tietoa eri vaihtoehdoista, yliopistokoulutuksen tuomista työllistymismahdollisuuksista.

Valmius oppia uutta antaa hyvän pohjan suunnata osaamista myöhemmin uudelleen. Turun yliopisto vahvasti monialaisena yliopistona tarjoaa jo opiskeluaikana runsaasti mahdollisuuksia laajentaa osaamispohjaa. Toivottavasti opiskelijamme osaavat ja voivat nämä mahdollisuudet hyödyntää.

Uuden sukupolven kasvattaminen elinikäisiksi oppijoiksi on hieno tehtävä. Mikä upeinta, voimme toteuttaa sitä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Vastuullinen opiskelukulttuuri koskee sekä opiskelijoita että opettajia, ja Suomessa yhteistyö sukupolvien yli on mutkatonta.

Innostavaa alkanutta lukuvuotta 2017-2018!

Riitta Pyykkö
Kirjoittaja on koulutuksesta vastaava vararehtori.FacebooktwitterFacebooktwitter