Antti Tuomisto

Antti Tuomisto

Korkeakoulukumppani.fi on palvelu, joka täydentää Turun kuuden korkeakoulun yritysyhteistyötä tarjoamalla ketteriä ja rohkeitakin mahdollisuuksia yrityksille yhdessä opiskelijoiden kanssa. Korkeakoulukumppani on osa Opiskelijakaupunki Turku -toimintaa, jonka tavoitteena on tuoda opiskelun ja oppimisen ilo ja tärkeys kaikkien kuntalaisten ja yritysten arkeen.

Tässä kirjoituksessa jaan Korkeakoulukumppanin onnistumisia tehtävässämme yhdistää varsinaissuomalaiset yritykset ja Turun korkeakoulut. Meitä yrittäjyyshenkisiä opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita on niin paljon, että iloisia törmäyksiä sattuu vähän väliä. Jokainen meistä korkeakoulutoimijoista, roolista riippumatta, on potentiaalinen keskustelukumppani yrityksille. Lisäksi empaattinen ja kokeileva mielentila auttaa entisestään keskusteluissa monipuolisesta ja -muotoisesta yhteistyöstä.

Viime syksynä Korkeakoulukumppani oli kovan ja pehmeän paikan edessä: materiaaliteknologiaa ja sotehy-yrityksiä eli sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiyrityksiä. Miten kävi?

Tutkittua materiaaliteknologiaa konepajoihin

Blogikirjoituksen pääotsikon toteamus on teollisuusfysiikan professori Jarno Saloselta. Hän ja dosentti Matti Murtomaa kartoittivat yhdessä Ukipolis Oy:n toimitusjohtaja Raimo Rantasen kanssa vakkasuomalaisten teollisuusyritysten materiaaliteknologian TKI-tarpeita yhdessä fysiikan opiskelijoiden kanssa. Osapuolet ovat tuloksiin erittäin tyytyväisiä.

”Yritykset ovat olleet todella kiinnostuneita tästä meidän uudesta opiskelijaprojekti-ideasta. Meillä on nyt 12–14 projektiaihiota, kun firmoja on käyty läpi vasta 10. Seuraavaksi rekrytoimme loppuvaiheen opiskelijat mukaan kevään projekteihin, joissa opiskelijat paneutuvat näihin yrityksiltä tulleisiin haasteisiin”, kertoo professori Salonen.

”Projektien myötä yritykset saavat viimeisintä tutkimustietoa prosesseistaan, ja toisaalta opiskelijat palkitaan työstään opintosuorituksilla, työkokemuksen karttumisella ja jopa mahdollisella työpaikalla”, lisää dosentti Murtomaa.

Kohdeyritys Ukipolis Oy:n toimitusjohtaja Raimo Rantanen on myös erittäin tyytyväinen: ”Yrityksillä on haasteita, joihin korkeakoulujen palveluilla voidaan hakea ratkaisuja. Tällaiset projektit lisäävät ymmärrystä yritysten tarpeista ja korkeakoulujen palvelumahdollisuuksista. Pienimuotoisissakin yritys-korkeakoulu-projekteissa yrityksiä kiinnostaa myös rekrytoinnin mahdollisuus.”

SOTEHY ja digitalisaatio

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja TE-toimiston järjestämä DIGI-Soteuttamo edistää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen yrittäjien ja pk-yritysten digitalisaatiota. Marraskuussa järjestetty DIGI-Soteuttamo ja Digi-ilta toteutuivat yhteistyössä Korkeakoulukumppanin kanssa ja valtakunnallisen SOTEHY – DigiSilta -hankkeen tukemana ja rahoittamana. Tässäkin yhteistyössä kumppanit ovat tyytyväisiä: hankkeen projektipäällikkö Mikko Hannula Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta on erittäin tyytyväinen Korkeakoulukumppanin aktiiviseen kehittämisotteeseen Varsinais-Suomessa, jossa toteutui aito yhdessä tekeminen kaikkien osapuolten kesken.

”Sotehy-ala on hyvin monipuolinen, kuten itse digitalisaatiokin. Korkeakoulukumppanilla on kattava näkemys ja pitkä kokemus eri alojen erityiskysymyksistä ja pk-yritysten digitalisaation kehittämisestä yhteistyössä IT-yritysten kanssa. Alkanut yhteistyö lupaa hyvää ensi vuodelle,”, sanoo Terhi Tevameri, sote-toimialapäällikkö (valtakunnallinen), Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta:.

Digi-iltaan osallistui kuusi yritystä, jotka jatkavat loppuvuoden SOTEHY – DigiSilta -hankkeen DigiTrainer-palvelun parissa. Ensi vuonna 2020 on sitten Korkeakoulukumppanin ja ICT-portin vuoro tarjota yhteistyön kättä.

Jokaiselle jotakin – Korkeakoulukumppani.fi paketoi toimenpiteet

Kuten esitetyt esimerkkitapauksetkin vahvistavat, Korkeakoulukumppani on vielä innovatiivisempi ja ketterämpi kuin voisi kuvitellakaan. Periaatteemme on, että aina voi tehdä jotain. Tavoite on win-win-win-win: i) yritys saa tietoa ja tuloksia, ii) opiskelijat saavat soveltaa oppejaan käytäntöön ja työelämälähtöisen kokemuksen, iii) opettajat/tutkijat saavat siirrettyä tutkittua tietoa työelämään ja yrityksiin, ja iv) yhteiskunta saa lisää hyvinvointia yhdessä tekemisestä ja sosiaalisen pääoman lisääntymisestä verkostoitumisen kautta.

Jokaisella meillä on sankarinviitta odottamassa eteisessä: rehtoreista opettajiin ja tutkijoihin, opiskelijoihin ja hallintohenkilökuntaan mukaan lukien yrittäjät, yritykset ja muut organisaatiot. Korkeakoulukumppani on elinikäinen kumppani ja kumppanuuden teemme me kaikki yhdessä. Tutustu osoitteessa korkeakoulukumppani.fi.

Antti Tuomisto
Kirjoittaja on tietojärjestelmätieteen lehtori, Turun yliopiston Korkeakoulukumppanin ja ICT-portin yhteyshenkilö sekä Turun yliopiston työinformatiikan perustajajäseniä. Korkeakoulukumppani on Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun, Yrksehögskolan Novian, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen palvelu.FacebooktwitterFacebooktwitter