Kuvituskuvassa teksti "Tyylikäs etävappu 2020" ja taustalla Turun Taidemuseonmäki.

TYYlikästä vappua vietetään tänä vuonna etänä

TYYn kulttuurisektori

Aloittaessa toimintaansa vuoden 2020 TYYn hallitus halusi panostaa opiskelijakulttuuriin valitsemalla kaksi opiskelijakulttuurivastaavaa. Tehtävään valikoituneilla Marilla ja Jamilla on kummallakin omat toisiaan täydentävät vahvuudet ja vastuut. Vuosi lähti vauhdikkaasti käyntiin yhteistyössä TYYn tapahtumatuottajan kanssa. Vapun suunnittelu nousi esiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja kukin sektorin toimija lähti työstämään omaa vastuualuettaan perinteisen TYYlikkään vapun kaavan mukaisesti. Yhteistyö oli hyvin toimivaa ja asiat etenivät suunnitellusti.

Maaliskuussa alkoi tapahtua: Tapahtumatuottaja kertoi siirtyvänsä uusiin tehtäviin. Heti luotiin suunnitelma vapun järjestelyjen vastuiden siirtämisestä hallituksen jäsenille, kunnes uusi tapahtumatuottaja olisi valittu. Muutoksesta huolimatta järjestelyt edistyivät, kunnes kaikki yhtäkkiä pysähtyi, kun Suomen hallitus piti ensimmäisen koronaviruksen rajoitteita koskevan tiedotustilaisuutensa. Tilanteen luoman epätietoisuuden vuoksi kaikki vappusuunnitelmat olivat hetken jäissä. Kysymykset vapun toteutumisen osalta toistuivat muissakin Suomen ylioppilaskunnissa ja keskustelua käytiin aktiivisesti. Tässä vaiheessa perinteinen vappu ei ollut vielä täysin poissuljettu vaihtoehto, mutta esitettiin myös ideoita siirretystä vapusta yhteisenä ennalta sovittuna ajankohtana. Etävappu nähtiin myös potentiaalisena vaihtoehtona, jos perinteisiä suuria vapputapahtumia ei voitaisi järjestää.

Lopulta kaikki ylioppilaskunnat tekivät omat ratkaisunsa. TYY halusi erityisesti kuulla järjestöjensä näkemyksiä omien päätöstensä tueksi. Järjestöjen näkemykset jakautuivat tasaisesti etävapun ja siirretyn vapun välillä. Järjestöille lähetettyyn kyselyyn ja keskustelutilaisuuteen pohjaten lähdettiin suunnittelemaan TYYlikkään vapun toteutusta uuden tapahtumatuottajan Lauran loikatessa mukaan huhtikuun alussa.

Vapun perinteet suurennuslasin alla

Poikkeuksellisen vapun suunnittelussa oli tarpeellista tunnistaa TYYlikkään vapun tärkeimmät elementit, koska vappu on opiskelijakulttuurin näkökulmasta lukuvuoden merkittävin tapahtuma. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat yhdessäolo ja poikkitieteellinen yhteisöllisyys.

Ehdottomasti näkyvin osa ylioppilaskunnan vappua on lakitus ja TYYn hallituksen puheenjohtajan puhe Turun Taidemuseonmäellä. Erityisesti lakitus on tärkeä osa monen varsinaissuomalaisen vappua ja siksi siihen osallistuvat tuhannet eri ikäiset ihmiset. Kokoontumisrajoituksista huolimatta TYY tahtoi toteuttaa puheen ja lakituksen laajemmassa mittakaavassa ja YLE Turku lähtikin mukaan toteuttamaan suunnitelmaa.

Muiksi vapun keskeisiksi osiksi tunnistettiin järjestöjen vappuboolit kampuksella, lippukulkue ja Liljan patsaan symbolinen pesu puheineen. Nämä elementit toteutetaan tänä vuonna TYYn viestintäkanavia hyödyntäen ja kokoontumisrajoituksia noudattaen. Vapun tapahtumaosioiden oikea-aikainen juhliminen nähtiin tärkeänä, jotta aito TYYlikkään vapun tunnelma välittyisi sekä uudelle että kokeneemmalle vappukansalle.

Vappu hyvin, kaikki hyvin

Vapun fyysistä läsnäoloa edellyttävää yhteisöllisyyttä päästään toivottavasti toteuttamaan syksyllä järjestettävällä piknik-henkisellä tapahtumalla. Se tuo tarvittavaa täydennystä keväällä vietettävään etävappuun.

Nyt kun koko muukin Suomi juhlii vappua etänä, nähtäväksi jää, millainen vapputunnelma saadaan aikaan ilman fyysistä yhdessäoloa. TYYn kulttuurisektori on omasta mielestään onnistunut luomaan toimivan vaihtoehtoisen ohjelmarungon meille rakkaalle vapulle.

Vappua ei siis ole peruttu, vaan se toteutetaan tänä vuonna eri muodossa. Hyvää vappua kaikille koko tiimimme puolesta!

Mari van den Berg, Jami Salonen ja Laura Forsman
Kirjoittajat ovat TYYn kulttuurisektorin toimijoita. TYYn kulttuurisektori on vastuussa TYYn perinteisten tapahtumien kuten TYYlikkään vapun, itsenäisyyspäivän soihtukulkueen ja vuosijuhlien järjestämisestä.

Lisätietoa:

Turun yliopiston ylioppilaskunnan vapusta löytyy lisätietoa ylioppilaskunnan verkkosivuilta: https://www.tyy.fi/fi/toiminta/tapahtumakalenteri/tyylikas-vappu-2020 ja https://www.tyy.fi/fi/toiminta/opiskelijakulttuuri/vappu

TYYlikäs vappu 2020 Facebook-tapahtumasta  saat ajankohtaista tietoa vapusta.

Kategoriat: YliopistoyhteisöAvainsanat: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *