kuvituskuva genius ohjaa

Sirpaleisesta datasta kohti vaikuttavaa ennakointia

Suomen yliopistojen asiantuntijoita kokoontui syyskuussa pohtimaan tulevaisuuden ennakoinnin roolia yliopistojen arjessa. Ennakoinnin tavoitteena on auttaa yliopistoja tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä nyt ja tulevaisuudessa ja säilyttää yliopistot elinvoimaisina ja kilpailukykyisinä kansainvälistyvillä yliopistomarkkinoilla.

Oli hieno huomata, että Suomen yliopistoissa tehdään jo ennakointityötä monin tavoin. Riskienhallinta, laatutyö ja yliopistojen sisäinen ohjaus sisältävät kaikki jo nyt ennakoinnin elementtejä.

Kuitenkin ennakoinnin intensiteetti ja siihen käytetty aika ovat lisääntymässä selvästi. Nopeasti muuttuva kansallinen ja globaali toimintaympäristö edellyttää yhä parempaa toiminnan suunnittelua ja tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa ja nämä puolestaan edellyttävät uskottavaa ennakointia.

Tämän hetken ennakointityössä yliopistoissa listasimme haasteita, kehittämiskohteita ja mahdollisuuksia.

Haasteeksi koettiin monella taholla sirpaleisesti tehtävä ennakointityö. Tieto on hajallaan, datan laatu ei ole toivottua ja tieto ei ole oikea-aikaista. Olennaisen tiedon löytäminen valtavasta informaatiotulvasta on vaikeaa.

Kehittämiskohteena tunnistimme tarpeen käyttää tulevaisuuden tutkimuksen metodeja nykyistä paremmin. Ennakoinnin muotona esimerkiksi skenaariot lisäävät ymmärrystä tulevaisuuden todennäköisistä ja ei-niin-todennäköisistä suunnista. Erilaiset tulevaisuudenkuvat ovat tärkeitä hahmottaa, sillä ne auttavat reagoimaan äkillisiin ja jopa yllättäviinkin muutoksiin. Yliopistojenkin on kyettävä nopeisiin päätöksiin, jopa uudenlaiseen ketterään reagointiin ja erityisesti resilienssin kasvattamiseen.

Skenaarioista hyötyy myös monet yliopistojen ns. perustoiminnot: investoinnit tiloihin ja infrastruktuureihin, henkilöstö- ja taloussuunnittelu, opetussuunnitelmatyö ja ylipäätään strateginen kehittäminen.

Jokaisen yliopiston sisällä on myös paljon monitieteistä tutkimusta, jossa on erinomaisia elementtejä ennakointityöhön – näitä on hyödynnettävä merkittävästi enemmän.

Kehitettävää ja parannettavaa on myös siinä, kuinka ennakointityö saadaan tukemaan yliopistojen ylintä päätöksentekoa ja johtamista – eli kuinka ennakointitietoa osataan soveltaa ja käyttää aiempaa paremmin. Laadukas tietopohja ja uskottavat analyysit varmasti lisäävät johdon luottamusta tuotettuun ennakointitietoon.

Mahdollisuuksia saamme puolestaan yhteistyöstä. Seminaarin osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että yliopistojen keskinäinen yhteistyö ennakoinnissa tuo etuja kaikille. Esimerkiksi yliopistojen toimintaan vaikuttavien globaalien muutosten tunnistaminen ja analysointi yhdessä vahvistaa jokaisen yliopiston kykyä hyödyntää esiin tulevia myönteisiä tilaisuuksia ja toisaalta välttää häämöttäviä uhkia.

Erilaisten ulkoisten vaikutusten huomioimisen lisäksi on tärkeää myös itse vaikuttaa tulevaisuuteemme. Laadukas ennakointityö antaakin tutkimusperusteista tietopohjaa paitsi yksittäisten yliopistojen toiminnan suuntaamiseen myös korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan vaikuttamiseen.

Päivi Mattila-Wiro      

Kirjoittaja on Turun yliopiston strategiajohtaja. 

Jarkko Pirkkalainen

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston kehitysjohtaja. 

 

Categories: YliopistoKeywords: ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *