IMMUNOCAP: Turun immunologiatutkimuksen hyvä kierre jatkuu

Suomen Akatemia myönsi vuoden 2023 alussa 12,3 miljoonaa euroa Turun yliopistolle Profi 7-haussa. Kansainvälinen arviointipaneeli piti yliopiston hakemusta laadukkaana ja asetti sen parhaimpien hakemusten joukkoon. Profi 7:n immunologiaosuus, Capitalising Immunity to Combat Disease eli IMMUNOCAP, sai täydet pinnat, 6/6 pistettä!

IMMUNOCAP on työvoitto, mutta myös aika oli sille kypsä. COVID-19-pandemia loi ymmärrystä laajalle yleisölle immunologian merkityksestä ihmisen terveydelle. Immunologia on jo muutenkin osoittanut voimansa: viime vuosina uudet immuunijärjestelmään kohdistuvat biologiset lääkkeet ovat mullistaneet joidenkin autoimmuunisairauksien ja monien syöpien hoidon. Kuitenkin vain osa potilaista reagoi näihin uusiin hoitoihin.

Edistyksestä huolimatta monet immuunivälitteiset sairaudet ovat edelleen parantumattomia ja hoitovaihtoehdot rajoittuvat immuunijärjestelmän epäspesifiseen yleiseen modulointiin.  Jotta pääsemme eteenpäin, on elintärkeää ymmärtää immuunivälitteisten sairauksien taustalla olevat mekanismit ja siten mahdollistaa yksilölliset hoidot.

Korkeatasoinen immunologinen tutkimus kiinteäksi osaksi Turun yliopiston pitkäjänteistä strategiaa

Profi-rahoituksen tarkoitus on ohjata ja tukea yliopistoja profiloimaan tutkimustaan ja keskittämään sitä valitsemilleen strategisille tutkimuksen vahvuusalueille, joissa on merkittävä potentiaali kehittyä edelleen.

Turun yliopistossa immunologian tutkimus on ollut kansainvälisesti korkeatasoista jo kymmeniä vuosia. Kansallisesta johtoasemasta viestivät Suomen Akatemian huippuyksiköt, akatemiaprofessuurit, akatemiatutkijat ja akateemikko.

Meidän immunologien huolenaihe on ollut miten tämä huippuosaaminen jalkautuisi myös yliopistomme tutkimusstrategiaan, joka on edellytys tutkimusalan pitkäjänteiselle kehittämiselle. Onkin ilahduttavaa, että vuosien sinnikäs työ on tuottanut tulosta: IMMUNOCAP-profilointirahoitusta edelsi Suomen Akatemian uusimman rahoitusinstrumentin, InFLAMES-lippulaivarahoituksen kohdistuminen immunologiaan.

Profilointirahoitus ja lippulaivarahoitus täydentävät toisiaan. IMMUNOCAP keskittyy immuunijärjestelmän ja sen perusmekanismien tutkimukseen. Tutkimustulosten pohjalta on mahdollista kehittää immuunivälitteisten tautien ennaltaehkäisyä, varhaista diagnostiikkaa ja yksilöllistä hoitoa.

Vahvistamme tutkimuksen infrastruktuuria, bioinformatiikkaa ja tekoälyn soveltamista immunologian kysymyksiin. Keskeistä on etevien tutkijoiden rekrytoiminen ja heistä kiinni pitäminen. Tavoitteena on vahvistaa ja vakiinnuttaa Turun asema kansallisena ja kansainvälisenä immunologian tutkimuskeskuksena, joka houkuttelee parhaita tutkijoita ja opiskelijoita.

InFLAMES-lippulaivalla on puolestaan laajat tavoitteet ja päämäärät. Siinä rakennetaan ekosysteemiä, johon kuuluu yliopistojen ohella alueen lääke- ja diagnostiikka-alan yrityksiä. Niiden kanssa tavoitellaan yhteistyötä, joka vauhdittaisi uusien lääkkeiden ja diagnostiikkamenetelmien kehittämistä.

Tavoite: vahva kansainvälinen tutkimuskeskus

Olen tehnyt tutkimustyötä Stanfordin, UCSF:n ja Harvardin yliopistoissa useita vuosia. Näissä huippuyliopistoissa on onnistuttu luomaan itseään ruokkiva, ylös suuntautuva hyvän kierre, jossa ensiluokkaiset tutkimusedellytykset, korkeatasoinen tutkimus ja ansioituneet ja uutta luovat tutkijat houkuttelevat yhä uusia osaajia. Turussa on edellytykset kehittyä samankaltaiseksi tulevaisuuteen katsovaksi immunologian kansainväliseksi tutkimuskeskukseksi, joka vahvistaa itse itseään.

Saamamme profilointirahoitus osaltaan auttaa tässä. Jatkossa on toivottavaa, että nyt ulkoisesti rahoitettu profilointi ja immunologian nosto pysyy ja kehittyy osana yliopistomme tutkimusstrategiaa. Monialaisessakin yliopistossa tulee olla tutkimuksen keihäänkärkiä, jotka kiinnostavat globaalisti liikkuvia huippututkijoita.

Laitteet ovat tärkeitä, osaajat vielä tärkeämpiä

Profi 7:n rahoituksella parannamme korkeatasoisen tutkimuksen mahdollistavaa tutkimuksen infrastruktuuria, mikä on edellytys alan parhaiden tutkijoiden houkuttelemiseksi. Uusinta teknologiaa edustavien laitteiden ohella tarvitaan niiden käyttöön perehtyneitä, uusien immunologisen tutkimuksen avainmenetelmien osaajia.

Hankkeen tutkijoiden ensisijainen toive onkin kohdentaa rahoitusta sellaisten tutkijoiden palkkaamiseksi, jotka perehtyvät alati kehittyviin uusin menetelmiin ja opastavat muita tutkijoita niiden käytössä.

Uudet immuunijärjestelmän tutkimusmenetelmät tuottavat valtavia määriä dataa, tutkimustuloksia. Tulosten analysoimiseksi tarvitaan laskennallista biologiaa ja tekoälyn menetelmiä, joten bioinformatiikan osaajiin panostaminen on keskeistä. Myös tässä saamamme profilointirahoitus auttaa. Uudet menetelmät tiedon louhimiseksi ja yhdistämiseksi esimerkiksi potilaan kliiniseen vasteeseen tai taudin kulkuun vievät kohti sairauksien syiden ymmärtämistä, hoidon kehittämistä ja sairauksien ehkäisemistä.

Tutkijamme tekevät työtä muun muassa suurten kansansairauksien parissa ja olemme monella tapaa alan tutkimuksen edelläkävijöitä. Meillä on Turussa tiivis yhteys perus- ja kliinisen immunologian välillä sekä näyttöä löytöjen menestyksellisestä siirtämisestä klinikkaan. On tärkeää, että profilointirahoituksen myötä pystymme tarjoamaan tehtäviä, joissa on mahdollisuus urapolkuun ja myös vakinaisiin tehtäviin yliopistossamme.

Uuden tiedon, osaamisen ja tautimekanismien ymmärtämisen myötä yhä useampi immuunivälitteinen sairaus on lähivuosina hoidettavissa ja jopa ehkäistävissä. Turulla on nyt tilaisuus kulkea tämän kehityksen eturintamassa.

Riitta Lahesmaa

Kirjoittaja on systeemi-immunologian professori, Turun biotiedekeskuksen johtaja, InFLAMES -johtoryhmän jäsen ja PROFI7 IMMUNOCAP-hankkeen johtaja.

Categories: Tutkimus

Yksi vastaus artikkeliin “IMMUNOCAP: Turun immunologiatutkimuksen hyvä kierre jatkuu”

  1. Onnittelut Riitta, Sirpa
    ja kymmenet muut asian eteen vuosikymmeniä puurtaneet.
    Jälleen on yksi uusi sivu käännetty Turun immunologiatutkimuksen historian kirjassa kohti uusia ulottuvuuksia.

    Toivotan jaksamista ja Onnea!
    Markku

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *