Avainsana: perhe

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen koskee sekä äitejä että isiä

Milla Salin

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kysymyksistä kiinnostuneiden tutkijoiden talvi ja alkukevät on ollut kiireistä aikaa, mikäli on halunnut pysyä perässä politiikassa ja mediassa käytävästä ajankohtaisesta keskustelusta; sen verran vilkasta argumentointi aihepiirin ympärillä on ollut. Tämä on kuitenkin pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Niin kauan kuin itse olen ollut kiinnostunut työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tematiikasta, aihe on noussut säännöllisin väliajoin kiivaankin väittelyn kohteeksi. Kiinnostus työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen ei ole mitenkään yllättävää, sillä aihe koskettaa tavalla tai toisella melkoista osaa suomalaisista heidän omassa arjessaan.

Continue reading

Aurinkoinen syyspäivä kokosi tutkijat ja tutkimusperheet yhteen

Hanna Lagström

Hanna Lagström

Osallistuminen pitkittäistutkimukseen on kuin ystävyyssuhde. Hyvä ystävyys on vastavuoroista, se ottaa mutta myös antaa. Sama pätee tutkimukseen. Erityisesti tehtäessä pitkittäistutkimusta perheiden sitouttaminen ja innostaminen tutkimukseen on tärkeää. Perheillä tulee olla tunne siitä, että heidän panostaan arvostetaan ja että osallistumalla tutkimukseen he ovat mukana rakentamassa lasten ja perheiden hyvinvointia laajemminkin. Näistä lähtökohdista tutkimusryhmämme ryhtyi puuhamaan tapahtumaa, jossa oli toimintaa lapsille ja ohjelmaa vanhemmille. Superfriend´s day -tapahtumaa vietettiin sunnuntaina 30.10.2016.

Continue reading