Lisätietoa kielikohtaisesta koulutuksesta

Kielikohtaiset koulutusosiot toteutetaan koulutuslauantaisin klo 12-16 välisenä aikana. Kouluttajat sekä koulutustilat ilmoitetaan myöhemmin hankkeen blogissa, Moodle:ssa sekä eri tiedotuskanavilla.

Kielikohtaista koulutusta tarjotaan siis englannin, espanjan, ranskan ja saksan kielissä. Yksittäinen osallistuja voi osallistua vain yhteen kielikohtaiseen osuuteen koulutuksen aikana.

Kielikohtaisissa koulutusosioissa painotus on käytännön opetuksessa. Koulutusosioissa perehdytään mm. toiminnalliseen opetukseen ja opettamiseen, erilaisiin opetuskäytäntöihin, lauluihin ja leikkeihin sekä opetusmateriaaliin. Osallistujat saavat myös  kuulla kouluttajien kokemuksia sekä kokeilla leikkejä ja tehtäviä käytännössä. Kielikohtaisen koulutuksen aikana on mahdollistua myös suunnitella ja laatia varhennettuun kielenopetukseen soveltuvaa materiaalia.

Käytännön opetuksen lisäksi kielikohtaisen koulutuksen aikana harjoitellaan kohdekieltä keskittyen juuri 1.-2. -luokkien kieltenopetuksessa tarvittavaan kielitaitoon.

Lisätietoa kielikohtaisesta koulutuksesta saa hankkeen tutkimusavustajalta (henrik.o.hurme@utu.fi, 044-5955567).

Kielen varhentaja – tervetuloa täydennyskoulutukseen!

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen hanke Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen järjestää tulevan syys- ja kevätlukukauden aikana viiden koulutuslauantain täydennyskoulutuskokonaisuuden varhentaville luokan- ja kielenopettajille (5.10.2019, 23.11.2019, 8.2.2020, 28.3.2020 ja 25.4.2020).

Koulutuksen tavoitteena on varhaisen kielipedagogiikan ja kielen oppimisen kehitysvaiheiden osaamisen vahvistaminen sekä osanottajien kielitaidon parantaminen. Koulutusten keskeisiä sisältöjä ovat varhennetun kielipedagogiikan lisäksi toiminnalliset ja kielitietoiset työtavat sekä osanottajille räätälöity kielitaidon opetus. Luennoitsijoina toimivat kielten oppimisen ja opettamisen alalla ansioituneet tutkijat. Kielikohtaista koulutusta tarjotaan englannin, espanjan, ranskan ja saksan kielissä.

Koulutus on mahdollista suorittaa osallistumalla luentoihin/webinaareihin ja laatimalla oman opetuksen kehittämishanke (2 op) tai osallistumalla luentoihin/webinaareihin, kielikohtaisiin harjoituksiin sekä laatimalla oman opetuksen kehittämishanke (4 op). Luennot tarjotaan seurattaviksi myös verkkovälitteisesti webinaareina (ilmoittautuminen vaaditaan). Koulutuskerrat järjestetään Turun yliopiston tiloissa.

Lisätietoa koulutuksesta ja koulutukseen ilmoittautumisesta saa tutkimusavustaja Henrik Hurmelta (henrik.o.hurme@utu.fi, 044-5955567).

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 16.9.2019.

Ilmoitus Opettaja-lehdessä 8/2019