Kiitos julkistamistilaisuuteen osallistuneille!

Tuhannet kiitokset kaikille “Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen: Opas varhentaville opettajille” -julkaisun julkistamistilaisuuteen osallistuneille.

Julkistamistilaisuus järjestettiin perjantaina 29.10.2021 klo 14.30 alkaen hybridinä: paikan päällä Turun yliopiston Arcanumissa ja etänä Zoomin välityksellä. Paikan päällä järjestetty tilaisuus toteutettiin noudattaen Turun yliopiston voimassa olevia koronasuosituksia ja -rajoituksia.

Paikan päällä julkistamistilaisuudessa Turun yliopiston Arcanumissa olivat julkaisun toimittajat sekä kirjoittajat. Julkaisussa mukana olleet saivat tilaisuuden lopussa jokainen vaaleanpunaisen ruusun. Kuvassa iloisesti hymyilevät oikealta vasemmalle katsottuna Minna Maijala, Henrik Hurme, Henna Alanne, Anniina Kapanen, Maarit Mutta, Pekka Lintunen, Outi Veivo ja Tiia Vahtola. Jokainen pitelee kädessään aiemmin saamaansa ruusua.
Opas varhentaville opettajille -julkaisun toimittajat ja kirjoittajat oikealta vasemmalle: Minna Maijala, Henrik Hurme, Henna Alanne, Anniina Kapanen, Maarit Mutta, Pekka Lintunen, Outi Veivo ja Tiia Vahtola. (Kuva: Kaisa Louramo)

Julkistamistilaisuuden avasi Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen -hankeen johtaja ja julkaisun toinen toimittaja Minna Maijala. Maijalan tervetulotervehdysten jälkeen hankkeen projektitutkijanakin toiminut julkaisun toinen toimittaja Henrik Hurme esitteli itse julkaisua sekä julkaisussa vaikuttaneita kirjoittajia, mukaan lukien asiantuntija-alueet, tutkimusintressit ja mielenkiinnonkohteet opetustyön kehittämisessä.

Julkaisun toimittajien lisäksi paikan päällä julkistamistilaisuudessa olivat paikalla oppaan artikkelien kirjoittajat Henna Alanne, Anniina Kapanen, Pekka Lintunen, Maarit Mutta, Tiia Vahtola ja Outi Veivo. Katja Mäntylä, yksi oppaan kirjoittajista, osallistui julkistamistilaisuuteen etäyhteyhteyden välityksellä.

Julkistamistilaisuuden lopussa osallistujat pääsivät testaamaan varhennukseen soveltuvaa sovellusta Educandy, joka on maksuton sivusto online-sanapelien luomiseen. Sovellus löytyy myös hankkeen julkaisemasta oppaasta osana Alanteen ja Kapasen laatimaa vinkki- ja linkkilistaa artikkelissa Vinkkejä ja linkkejä varhennettuun kielenopetukseen (s. 75–81).

Julkistamistilaisuudessa pelattua tietovisaa voi pelata osoitteessa: https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=edb98. Tietovisan kysymykset käsittelevät niin itse julkaisua kuin varhennettua kielenopetusta ja -oppimista yleisesti.

Julkistamistilaisuuden päätti kiitokset kukkien kera – jokainen paikan päällä oleva julkaisussa vaikuttanut sai kiitosten lisäksi mukaansa vaaleanpunaisen ruusun.

KIITOS!

Tuhannet kiitokset kaikille Opas varhentaville opettajille -oppaassa vaikuttaneille! Kiitos myös kaikille Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen -täydennyskoulutushankkessa mukana olleille luennoitsijoille, kouluttajille ja osallistujille. Kiitos myös hankkeen rahoittajalle Opetushallitukselle sekä toteutustaholle Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitokselle.

Virike-hankkeen väki toivottaa kaikille vauhdikkaita hetkiä varhennukseen!

Lisätietoa:

Julkistamistilaisuuden materiaali (erillinen PDF-tiedosto aukeaa uudelle välilehdelle).

Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen: Opas varhentaville opettajille -julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8477-0.

Tervetuloa julkistamistilaisuuteen!

Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen -hankkeesta on tänä syksynä julkaistu uusi opas varhentaville opettajille, Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen: Opas varhentaville opettajille.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8477-0.

Tervetuloa julkistamistilaisuuteen!

Järjestämme Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen -hankkeesta julkistamistilaisuuden uuden oppaamme kunniaksi. Tilaisuus järjestetään perjantaina 29.10.2021 klo 14.30 alkaen Zoomissa. Luvassa on julkaisun esittelyn ja kirjoittajien puheenvuorojen lisäksi rentoa ohjelmaa viikonlopun alkajaisiksi.

Julkistamistilaisuuden osallistumislinkki toimitetaan kaikille hankkeemme täydennyskoulutukseen osallistuneille torstaihin 28.10. mennessä.

Uuden oppaamme julkistamistilaisuuteen ovat tervetulleita myös kaikki (varhaisesta) kielenoppimisesta kiinnostuneet!

Nähdään julkkareissa!

Henrik Hurme & Minna Maijala

Vinkkejä varhennukseen – uusi kielenopetuksen opas julkaistu

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen koordinoimasta, Opetushallituksen rahoittamasta varhennetun kielenopetuksen täydennyskoulutushankkeesta Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen (2019–2020) on 1.9.2021 julkaistu uusi opas kaikille varhaisesta kielenoppimisesta kiinnostuneille.

“- Hankkeesta toimittamamme Opas varhentaville opettajille tutustuttaa kielenoppimisen ja -pedagogiikan teorioihin sekä tarjoaa käytännön vinkkejä päivittäisiin opetushetkiin. Oppaan artikkelit kokoavat myös hankkeesta toteutetun täydennyskoulutuksen sisällöt yksiin kansiin, julkaisun toimittaja, hankkeen projektitutkijana työskennellyt Henrik Hurme tiivistää.” (Tiedote Turun yliopiston verkkosivuilla 2.9.2021)

Opas soveltuu kaikille (varhaisesta) kielenoppimisesta kiinnostuneille, sillä se sisältää sekä teoriaa ja ajankohtaista tutkimustietoa että nykyopetukseen soveltuvia käytännön menetelmiä (varhennetun) kielenopetuksen tueksi.

Opas on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään kielipedagogiikan teoreettista taustaa ja käytäntöjä, kun taas toisessa osassa tutustutaan varhennetun kielenoppimisen käytännön sovellutuksiin. Oppaan artikkelit ovat kirjoittaneet hankkeen kouluttajat, kieli- ja käännöstieteiden laitoksella toimivat kielen oppimisen tutkijat Minna Maijala, Maarit Mutta, Katja Mäntylä, Pekka Lintunen ja Outi Veivo sekä perusopetuksen varhennusopettajat Henna Alanne, Anniina Kapanen ja Tiia Vahtola.

Opas on vapaasti luettavissa Turun yliopiston UTUPub-julkaisuarkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8477-0.

Antoisia lukuhetkiä varhennetun parissa!

Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen -hankkeen puolesta,

Henrik Hurme ja Minna Maijala

Lisätietoa kielikohtaisesta koulutuksesta

Kielikohtaiset koulutusosiot toteutetaan koulutuslauantaisin klo 12-16 välisenä aikana. Kouluttajat sekä koulutustilat ilmoitetaan myöhemmin hankkeen blogissa, Moodle:ssa sekä eri tiedotuskanavilla.

Kielikohtaista koulutusta tarjotaan siis englannin, espanjan, ranskan ja saksan kielissä. Yksittäinen osallistuja voi osallistua vain yhteen kielikohtaiseen osuuteen koulutuksen aikana.

Kielikohtaisissa koulutusosioissa painotus on käytännön opetuksessa. Koulutusosioissa perehdytään mm. toiminnalliseen opetukseen ja opettamiseen, erilaisiin opetuskäytäntöihin, lauluihin ja leikkeihin sekä opetusmateriaaliin. Osallistujat saavat myös  kuulla kouluttajien kokemuksia sekä kokeilla leikkejä ja tehtäviä käytännössä. Kielikohtaisen koulutuksen aikana on mahdollistua myös suunnitella ja laatia varhennettuun kielenopetukseen soveltuvaa materiaalia.

Käytännön opetuksen lisäksi kielikohtaisen koulutuksen aikana harjoitellaan kohdekieltä keskittyen juuri 1.-2. -luokkien kieltenopetuksessa tarvittavaan kielitaitoon.

Kielen varhentaja – tervetuloa täydennyskoulutukseen!

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen hanke Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen järjestää tulevan syys- ja kevätlukukauden aikana viiden koulutuslauantain täydennyskoulutuskokonaisuuden varhentaville luokan- ja kielenopettajille (5.10.2019, 23.11.2019, 8.2.2020, 28.3.2020 ja 25.4.2020).

Koulutuksen tavoitteena on varhaisen kielipedagogiikan ja kielen oppimisen kehitysvaiheiden osaamisen vahvistaminen sekä osanottajien kielitaidon parantaminen. Koulutusten keskeisiä sisältöjä ovat varhennetun kielipedagogiikan lisäksi toiminnalliset ja kielitietoiset työtavat sekä osanottajille räätälöity kielitaidon opetus. Luennoitsijoina toimivat kielten oppimisen ja opettamisen alalla ansioituneet tutkijat. Kielikohtaista koulutusta tarjotaan englannin, espanjan, ranskan ja saksan kielissä.

Koulutus on mahdollista suorittaa osallistumalla luentoihin/webinaareihin ja laatimalla oman opetuksen kehittämishanke (2 op) tai osallistumalla luentoihin/webinaareihin, kielikohtaisiin harjoituksiin sekä laatimalla oman opetuksen kehittämishanke (4 op). Luennot tarjotaan seurattaviksi myös verkkovälitteisesti webinaareina (ilmoittautuminen vaaditaan). Koulutuskerrat järjestetään Turun yliopiston tiloissa.

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 16.9.2019.

Ohessa ilmoitus Opettaja-lehdessä 8/2019.