Mikä Verme-blogi?

Osaava Verme pyrkii rakentamaan opettajankoulutuksesta elämänmittaista ammatillisen kehittymisen jatkumoa siten, että tutkintoon johtava koulutus ja työssä oppiminen yhdistyvät toisiinsa.

Lähtökohtana on vertaisryhmämentorointi. Menetelmä on kehitetty Suomessa suomalaiseen koulutusjärjestelmään sopivaksi. Taustalla on pitkä kehittämistyö rikkaassa kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Vertaisryhmämentoroinnin kantavana ajatuksena on, että kaikki opetus- ja kasvatustyössä toimivat voivat oppia toisiltaan.

Verme on tarkoitettu erityisesti uudessa työssä aloittaville opettajille, mutta myös kokeneemmat osaajat ovat tervetulleita jakamaan ajatuksiaan ja oppimaan uutta.

Blogin tarkoituksena on jakaa ja vaihtaa ajatuksia vertaisryhmämentoroinnista, opetustyöstä ja työssä oppimisesta..

uusilogo