Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships (BARI) on uusi liikkuvuusohjelma jonka avulla Turun yliopiston tohtorikoulutettavat voivat saada harjoittelijan työskentelemään kanssaan 2-12 viikoksi kesällä 2020. Tohtorikoulutettavat voivat ilmoittaa avoimesta harjoittelupaikasta 1.2.2020-8.3.2020.

BARI_logo.png

BARI-liikkuvuusohjelma lyhyesti

 • Harjoittelujaksoja toteutetaan kolmella tieteenalalla, joita ovat Life Sciences, Photon & Neutron Science ja Welfare State. Tieteenaloja ei ole määritelty tämän tarkemmin, joten niihin voi suhtautua laajasti.
 • Harjoittelijat ovat kandi- tai maisteritason opiskelijoita Itämeren alueen maista
 • Harjoittelujaksot kestävät 2-12 viikkoa. Harjoittelun ohjaaja ja harjoittelija voivat valita harjoittelun ajankohdan vapaasti aikavälillä 1.6.-16.10.2020.
 • Harjoittelujaksoihin on kerätty rahoitusta eri organisaatioilta Itämeren alueelta.

Ohjelman hyödyt

 • Harjoittelijan tehtävät voi suunnitella niin että niistä on apua omassa tutkimuksessasi.
 • Harjoittelijan ohjaajana toimiminen antaa tohtorikoulutettavallearvokasta kokemusta esimiestehtävistä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.
 • Harjoittelupaikan voi avata ilman että itsellä on rahoitus harjoittelijan palkkaan.

Aikataulu

 • Tohtorikoulutettava voi jättää ilmoituksen avoimesta paikasta BARI-portaaliin 1.-23.2.2020
 • Kandi- ja maisteriopiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkoja BARI-portaalissa 29.2.-31.3.2020
 • Harjoittelujaksot toteutetaan aikavälillä 1.6.-16.10.2020

Tohtorikoulutettava, tee näin:

 • Sovi harjoittelijan ottamisesta oman ohjaajasi kanssa.
 • Jos olet itse työsuhteessa Turun yliopistoon, olet itse harjoittelun ohjaaja ja esimies.
 • Jos et itse ole työsuhteessa Turun yliopistoon, harjoittelijan esimiehenä on oma esimiehesi. Harjoittelijan ohjaamisesta vastaa kuitenkin tohtorikoulutettava.
 • Mieti ja kirjoita kuvaus harjoittelupaikasta BARI-portaaliin ja tee ilmoitus ajalla 1.2.-8.3.2020. Kiinnitä huomiota siihen, että tehtäväkokonaisuus on mielekäs, ja että sinulla on mahdollisuus antaa harjoittelijalle ohjausta hänen työssään. Mieti myös koska harjoittelu voi tapahtua, ja kuinka pitkä harjoittelujakso on mielekäs.
 • Sovi harjoittelijan työpisteestä, työvälineistä ym. käytännön asioista laitoksellasi.
 • Arvioi omaan paikkaasi tulleet hakemukset ja toimita arvioinnit ajoissa ohjeiden mukaan.
 • Jos harjoittelujakso toteutuu, ole aktiivisesti yhteydessä harjoittelijaan ja auta häntä käytännön asioissa (mm. löytämään tarvittaessa asunnon). Vinkkejä käytännön asioista löydät täältä: https://www.utu.fi/en/study-at-utu/internships
 • Hae harjoittelijalle vierailijatunnukset ja tee harjoittelijan kanssa yliopistositoumus
 • Anna harjoittelijalle tehtäviä ja ohjaa häntä työssään.

Huomaathan, että Turun yliopistolla ei ole keskitettyjä harjoittelijoiden vastaanottamiseen liittyviä palveluita, vaan jokainen yksikkö vastaa itse harjoittelijan ottamisesta. Lisätietoa ulkomaalaisten harjoittelijoiden rekrytoinnista on intrassa. Vaikka tällä sivulla puhutaan pääosin Erasmus-harjoittelijoista, koskevat samat ohjeet myös BARI-harjoitteluja.

Lisätietoja ohjelmasta: