DigiPro –hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää suomalaisten pk-yritysten osaamista digitaalisten ratkaisujen kansainväliseen kaupallistamiseen vahvistamalla niiden kykyä luoda skaalautuvia liiketoimintamalleja. Hanke on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Business and Managementin sekä neljän pk-yrityksen rinnakkaisprojekti. Kaksivuotisen tutkimushankkeen päärahoittaja on Tekes.