Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -sivusto sisältää oppimateriaalia kiertotalouteen ja ympäristön kestävään käyttöön liittyvistä teemoista. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä, ja ne soveltuvat sekä opettajien käyttöön että itseopiskeluun. Materiaaleissa teemoja lähestytään meriklusterisidonnaisten yritysten näkökulmasta, ja niissä huomioidaan erityisesti meriklusteri, varustamot ja satamat sekä niihin liittyvät toiminnot ja toimijat.

Sivustolta löytyy oppimateriaalia seuraavista teemoista:
• kiertotalous
• ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus
• jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät
• ympäristösääntely
• lisäarvojen ja -palvelujen tuottaminen

Oppimateriaalit tuotettiin osana Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri –hanketta, jonka tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista meriklusterialan pk‐yrityksissä ja edistää kiertotalouden liiketaloudellisia mahdollisuuksia ja ympäristöhyötyjä. Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin 25 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutuskokonaisuus yhteistyössä meriklusteriin kuuluvien yritysten ja alan muiden toimijoiden kanssa. ”Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri” opintokokonaisuuden sisältöihin voi perehtyä tutustumalla opintosuunnitelmaan tästä.