Jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät

Kiertotaloudessa jätettä pyritään tuottamaan mahdollisimman vähän, sillä kaikki ylijäämät pyritään hyödyntämään uudelleen raaka-aineena tai kunnostamaan uudelleen käytettäväksi. Sivulta löydät jätehuoltoon ja ympäristöjärjestelmä ISO 140001:seen liittyvää oppimateriaalia. Materiaaleissa on huomioitu erityisesti meriteollisuuteen, satamatoimintoihin ja meriliikenteeseen liittyvät toimialat.

• Powerpointesitys ja luentomuistiinpanot aiheesta “Jätehuoltosuunnitelma -ja kartoitus”
Kahoot -kysely satamien ja alusten jätehuollosta sekä ympäristöjärjestelmä ISO14001:stä. Kysely löytyy Kahootista myös hakusanoilla #jätehuolto, #ISO14001, #satamat, #alus, #merenkulku ja #meriklusteri
• Soveltuvat kirjallisuus- ja materiaalivinkit
Oppimistehtäväideoita
Video kiertotaloudesta ja jätteiden hyödyntämisestä. Mitä erityistä meriklusterissa?